Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Lajm

Shtëpi »
Komiteti Teknik për Transport dhe Shërbime Postare.
13 Mar 2019
Komiteti Teknik për Transport dhe Shërbime Postare - KT.TSHP më datë 13.03.2019 ka mbajtur takim të rregullt pune.
Komiteti Teknik për Makineri - KT.MA
26 Feb 2019
Komiteti Teknik për Makineri - KT.MA më datë 25.02.2019 ka mbajtur takim të rregullt pune.
Komiteti Teknik për Shëndetësi - KT.SH më datë 07.02.2019 ka mbajtur takim të rregullt pune.
08 Feb 2019
Komiteti Teknik për Shëndetësi - KT.SH më datë 07.02.2019 ka mbajtur takim të rregullt pune.
KOMITETI TEKNIK PËR PAJISJEVE MBROJTËSE PERSONALE
24 Jan 2019
KOMITETI TEKNIK PËR PAJISJEVE MBROJTËSE PERSONALE
KOMITETI TEKNIK PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE
23 Jan 2019
KOMITETI TEKNIK PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE
Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2018
Plani i punës-AKS 2019
10 Jan 2019
Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2018 Plani i punës-AKS 2019
TAKIMI PERMBYLLËS I MANDATIT TE KËSHILLIT
20 Dec 2018
Agjencia Kosovare për Standardizim, sipas ligjit të standardizimit dhe Udhëzimit të Këshillit profesional për standardizim (KPS), obligohet të mbaj takime të Këshillit dy herë në vit, për diskutim i Programit të punës për 6 mujorin në vijim.
KOMITETI TEKNIK PËR METALE, PLASTIKË DHE ELEKTRIKË
17 Dec 2018
KOMITETI TEKNIK PËR METALE, PLASTIKË DHE ELEKTRIKË
Marrëveshje e Licencuar AKS me CEN/CENELEC
14 Dec 2018
Marrëveshje e Licencuar AKS me CEN/CENELEC
UDHËZUESI PËR SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E STANDARDEVE
12 Dec 2018
UDHËZUESI PËR SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E STANDARDEVE
AKS U VIZITUA NGA STUDENTËT E FAKULTETIT TË INXHINIERISË MEKANIKE.
11 Dec 2018
AKS U VIZITUA NGA STUDENTËT E FAKULTETIT TË INXHINIERISË MEKANIKE.
AKS BOTON KATALOGUN E STANDARDEVE KOSOVARE 2018
05 Dec 2018
AKS BOTON KATALOGUN E STANDARDEVE KOSOVARE 2018
VIZITË STUDIMORE NË TSE
20 Nov 2018
Vizitë studimore në TSE (Ankara dhe Stamboll)
KOMITETI TEKNIK PËR LODRA PAJISJE SPORTIVE DHE REKREACION
30 Oct 2018
KOMITETI TEKNIK PËR LODRA PAJISJE SPORTIVE DHE REKREACION
184 gjetur, faqja7 nga13
7