Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Lajm

Shtëpi »
Gëzuar Ditën Botërore të Standardeve!
14 Oct 2021
Gëzuar Ditën Botërore të Standardeve!
Komiteti Teknik për Teknologji Informative
12 Oct 2021
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-18 “ KT. për Teknologji Informative”.
Komiteti Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit
08 Oct 2021
Më datë 07 tetor 2021, në zyrën e Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë u mbajt mbledhja e X-të e për Derivate të Naftës dhe Gazit.
Sesione Informative për rolin dhe rëndësinë e standardeve.
08 Oct 2021
Sesione Informative për rolin dhe rëndësinë e standardeve.
Takimi i përbashkët pune AKS-DPS
30 Jun 2021
Takimi i përbashkët pune AKS-DPS Në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS) u zhvillua një takim 2 ditor, 21-22 Qershor 2021, me përfaqësues të Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS) dhe përfaqësues të DPS, sipas agjendës së rënë dakord më herët, përfaqësuesit e AKS dhe DPS.
Standardet e Qëndrueshmërisë së Biznesit.
29 Jun 2021
Agjencia Kosovare e Standardizimit, përfiton nga mbështetja e projektit PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt-Germany), duke ngritur kapacitetet e saja me një Trajner të Trajnuar për Standardet e Qëndrueshmërisë së Biznesit.
Sesion Informativ i mbajtur nga zyrtarja e AKS lidhur me standardin ISO/IEC 27001:2013
15 Jun 2021
Sesion Informativ i mbajtur nga zyrtarja e AKS lidhur me standardin ISO/IEC 27001:2013. Me organizimin e programit të financuar nga PTB SEE QI 8 Trajnimi i Trajnerëve (ToT) mbi Standardet e Qëndrueshmërisë së Biznesit, zyrtarja e AKS merr pjesë ne këtë program gjithëpërfshirës i përbërë nga 8 module mbajtur nga data 04 mars 2021 deri me date 01 korrik 2021.
Roli dhe rëndësia e standardeve në funksion të produkteve elektrike dhe elektronike.
28 May 2021
Roli dhe rëndësia e standardeve në funksion të produkteve elektrike dhe elektronike.
Roli dhe rëndësia e standardeve në funksion të produkteve të ndërtimit.
27 May 2021
Roli dhe rëndësia e standardeve në funksion të produkteve të ndërtimit.
THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM TË EKSPERTËVE NË KOMITETE TEKNIKE
27 Apr 2021
THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM TË EKSPERTËVE NË KOMITETE TEKNIKE
AKS, me datën 16.02.2021, mbanë sesion informativ për studentët e Kolegjit UBT. 
Qëllimi i këtij sesioni ishte ngritja e vetëdijes tek të gjithë studentët e pranishëm për rolin dhe rëndësinë e standardeve, aktivitetet dhe procedurat e standardizimit.
16 Feb 2021
AKS, me datën 16.02.2021, mbanë sesion informativ për studentët e Kolegjit UBT. Qëllimi i këtij sesioni ishte ngritja e vetëdijes tek të gjithë studentët e pranishëm për rolin dhe rëndësinë e standardeve, aktivitetet dhe procedurat e standardizimit.
252 gjetur, faqja7 nga17
7