Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Mblidhet Komiteti Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit

Mblidhet Komiteti Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit
Mblidhet Komiteti Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit

Më datë 14.06.2022 ora 10:00, në sallën e takimeve ne ndërtesën Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësi dhe Tregtisë u mbajt takimi i Komitetit Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit nën drejtimin e Kryetarit të KT.DNG Esat Gjakova / Grupi i naftës pranë Odës  Ekonomike të Kosovës. Në takim morën pjesë .Esat Gjakova nga  Grupi i naftës pran Odës  Ekonomike të Kosovës dhe Rushit Koca / Departamenti për Rezerva Shtetërore të Mallrave / MINT kurse Visar Bajraktari / Drejtoria e Akreditimit dhe Ali Muriqi  / Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike nuk morën pjesë në takim por e kanë konfirmuar me postë elektronike që janë pro kësaj listë me 61 standarde që  të kaloj në diskutim publikë prej gjashtëdhjetë  ditëve. Në takim nuk morën pjesë Mamer Vila / Sektori i Laboratorit Doganor - DK  dhe Minevere Idrizi / KOSTT.SHA për arsye se ishin në pushim vjetor jashtë vendit.
 
 
Nga AKS morën pjesë; Sekretari i Komitetit Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit  Xajë Rraci,  Bujar Istogu - Bujar Istogu / UD Drejtori i Përgjithshëm i Drejtoratit të AKS dhe Qefsere Ajeti / UD Drejtor i Drejtoratit për Standarde, Promovim dhe Integrim.
 

Qëllimi kryesor i këtij takimi ishte adoptimi i 61 standardeve Ndërkombëtare dhe Evropiane që lidhen me fushën për Derivate të Naftës dhe Gazit. Në takim u shqyrtua lista me 61 standarde të cilat pas shqyrtimit në KT do të hidhen në diskutim publik për 60 ditë (15 qershor deri me 16 gusht 2022)
 

Identifikimi i standardeve është bërë nga AKS dhe nga kërkesat e palëve të interesit duke ju referuar standardeve të reja nga CEN dhe ISO, që të adoptohen si standarde Kosovare me hartim të faqes së parë në gjuhën shqipe, duke mos i bërë asnjë ndryshim tekstit.
Gjithashtu, diskutimet e pjesëmarrësve në mbledhje u përqendruan edhe në nevojën e rritjes së ndërgjegjësimit të te gjitha palëve të interesuara për përdorimin e standardeve Kosovare, implementimin e gjerë të këtyre standardeve në ekonomi, rritjen e numrit të standardeve të përdorura nga subjektet që operojnë në tregun e brendshëm, etj.

Për me tepër informacion rreth këtyre standardeve vizitoni Katalogun e Standardeve Kosovare online, ku do te gjeni Komitetin Teknik - 2.
14 Jun 2022