Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Komitetet Teknike

Kod
Emër
Status
KT-1 KT. për Ndërtim Active
KT-2 KT. për Derivate të Naftës dhe Gazit. Active
KT-3 KT. për Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë Active
KT-4 KT. për Transport dhe Shërbime Postare Active
KT-5 KT. për Elektroteknikë Active
KT-6 KT. për Metrologji Active
KT-7 KT. për Shëndetësi Active
KT-8 KT. për Energji Active
KT-9 KT. për Përpunimin e Drurit Active
KT-10 KT. për Makineri Active
KT-11 KT. për Lodra, Pajisje Sportive dhe Rekreacion Active
KT-12 KT. për Teknologji Agroushqimore Active
KT-13 KT. për Miniera dhe Minerale Active
KT-14 KT. për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë Active
KT-15 KT. për Mjedis Active
KT-16 KT. për Pajisje Mbrojtëse Personale Active
KT-17 KT. për Metale, Plastikë dhe Elektrikë Active
KT-18 KT. për Teknologji Informative Active
KT-19 KT. për Eurokode Active
KT-20 KT. për Turizëm Active
AKS draft AKS draft Active