Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Kontakt   

Stafi AKS