Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Kontakt   

Vjollca HAVOLLI

Vjollca HAVOLLI
Vjollca HAVOLLI
 
Asistente administrative
 
 
Tel: 038 512 779