Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Kontakt   

Vjollca HAVOLLI

Vjollca HAVOLLI

Vjollca HAVOLLI

Asistente administrative

Vjollca.Havolli@rks-gov.net

 Tel: 038 512 779