Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 06/L-019 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Gëzuar Ditën Botërore të Standardeve!
Gëzuar Ditën Botërore të Standardeve!

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2008-09-29 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -Metoda prove -Pjesa 4 : Përcaktimi i tkurjes dhe zgjerimit
English
Published 
2015-06-24 
16 
20 € 
PDF
Blej
Mbylljet e pajisjeve të komutimi dhe kontrolli për tension të ulët-Pjesa 1: Ndarësit e çelësave të mbyllur që nuk përfshihen në qëllimin e IEC 60947-3 për të siguruar izolim gjatë mirëmbajtjes dhe riparimit
English
Published 
2013-12-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova -Provat laboratorike të tokës -Pjesa 12 : Përcaktimi i kufijve të Atterberg (ISO/TS 17892 -12 : 2004)
English
Published 
2010-02-11 
45 
34 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i presionit maksimal të shpërthimit dhe avujt shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit të gazeve dhe avujve -Pjesa 2 : Përcaktimi i shpejtësisë maksimale të ngritjes së presionit shpërthyes
English
Published 
2010-09-23 
66 
42 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore -Transport i udhëzuar urban automatic (AUGT) -Kërkesa të sigurisë

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar