Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 06/L-019 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

AKS merrë pjesë aktive në Panairin Ndërkombëtar të Turizmit
AKS merrë pjesë aktive në Panairin Ndërkombëtar të Turizmit

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2020-08-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Dollapët e gazeve (kapat) - Pjesa 6: Vëllimi i ndryshueshmërisë së ajrit në dollapët e gazeve (kapat)
English
Published 
2014-06-17 
12 € 
PDF
Blej
Fletët e dyerve -Metoda e matjes së lartësisë gjerësisë trashësisë dhe formës katrore
English
Published 
2013-12-09 
60 
38 € 
PDF
Blej
Saldimi -Rekomandime për saldimin e materialeve metalike -Pjesa 2 : Saldimi me hark i qeliqeve feritike
English
Published 
2023-02-15 
75 
45 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë - Sistemet e frenimit të trenave me elementë të shumëfishtë - Pjesa 2: Metodat e provës
English
Published 
2016-07-25 
18 
22 € 
PDF
Blej
Përmirësuesit e tokës dhe mjedisit prodhues - Ekstratimi I elementeve ushqyes në klorur kalciumi/DTPA (CAT)

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar