Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 06/L-019 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Komiteti Teknik për Teknologji Agroushqimore (KT-12). Më datë 17/07/2024, në Agjencinë Kosovare...
Komiteti Teknik për Teknologji Agroushqimore (KT-12).


Më datë 17/07/2024, në Agjencinë Kosovare për Standardizim, është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Teknologji Agroushqimore, i drejtuar nga Kryetarja e Komitetit Teknik, znj. Safete Rexhepi  dhe Sekretari i Komiteti Teknik, z.Mehdi Pllashniku.

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2023-02-06 
18 
22 € 
PDF
Blej
Sisteme dhe pajisje të multimedias - Menaxhimi dhe matja e ngjyrës - Pjesa 2-4: Menaxhimi i ngjyrës - Zgjerimi i shumëllojshmërisë të hapësirës kromatike YCC për aplikacione video - xvYCC.
Albanian
Published 
2016-08-16 
0 € 
PDF
Blej
Struktura druri – Druri i shtresuar (Laminated Veneer Lumber - LVL) – Vetitë strukturore
Albanian
Published 
2015-09-21 
0 € 
PDF
Blej
Veshje muri - Specifikimi për rulonat e tapës
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Dyer - Terminologjia
English
Published 
2016-04-22 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bulona. me kokë gjashtëkëndore. me trup të lehtësuar. me filetim të gjatë. prej çeliku FE - PA92HT (A286) rezistent ndaj nxehtësisë. të veshur me argjend - Klasifikimi: 900 MPa (në temperaturë mjedisi)/650°C

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar