Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Lajm

Shtëpi »
Takohen dy delegacionet e Agjencisë Kosovare të Standardizimit (AKS) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS).
14 Sep 2023
Takohen dy delegacionet e Agjencisë Kosovare të Standardizimit (AKS) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS).
Sesion informativ për nxënësit e shkollës së mesme “Hoxhë K. Prishtina”.
13 Sep 2023
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), me datën 12.09.2023, mbanë sesion informativ për nxënësit e shkollës së mesme “Hoxhë K. Prishtina”.
Komiteti Teknik për Metrologji (KT-6)
12 Sep 2023
Komiteti Teknik për Metrologji (KT-6) Më datë 12.09.2023, në Agjencinë Kosovare për Standardizim është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Metrologji, i drejtuar nga kryetari i KT.M, z. Agim Xhuraj dhe sekretarja Albina Jashanica.
Sesion informativ për nxënësit e shkollës së mesme “Hoxhë K. Prishtina”.
11 Sep 2023
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), me datën 11.09.2023, mbanë sesion informativ për nxënësit e shkollës së mesme “Hoxhë K. Prishtina”.
Komiteti Teknik për Turizëm (KT-20)
06 Sep 2023
Komiteti Teknik për Turizëm (KT-20) Më datë 06.09.2023, në Agjencinë Kosovare për Standardizim është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Turizëm, i drejtuar nga kryetari i KT.T, z. Baki Hoti dhe sekretarja Qefsere Ajeti.
Buletini 07
03 Jul 2023
Buletini 07, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS).
Këshilli Profesional i Standardizimit
27 Jun 2023
Këshilli Profesional i Standardizimit
Mbështetje për Integrimin Ekonomik Rajonal
09 Jun 2023
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), merr pjesë aktive në takimin regjional të infrastrukturës së cilësisë
Standardet e harmonizuara për pajisjet elektrike dhe elektronike dhe standardizimi
31 May 2023
Standardet e harmonizuara për pajisjet elektrike dhe elektronike dhe standardizimi
Komiteti Teknik për Transport dhe Shërbime Postare (KT-4)
29 May 2023
Komiteti Teknik për Transport dhe Shërbime Postare (KT-4) Më datë 29.05.2023 është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Transport dhe Shërbime Postare.
Komiteti Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit (KT-2)
24 May 2023
Komiteti Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit (KT-2) Më datë 24.05.2023 është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit
Komiteti Teknik për Shëndetësi (KT-7)
23 May 2023
Komiteti Teknik për Shëndetësi (KT-7) Më datë 23.05.2023 është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Shëndetësi
Komiteti Teknik për Metale, Plastikë dhe Elektrikë (KT-17)
22 May 2023
Komiteti Teknik për Metale, Plastikë dhe Elektrikë (KT-17) Më datë 22.05.2023 është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Metale, Plastikë dhe Elektrikë
Komiteti Teknik për Mjedis (KT-15)
19 May 2023
Komiteti Teknik për Mjedis (KT-15) Më datë 19.05.2023, në Agjencinë Kosovare për Standardizim është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Mjedis, i drejtuar nga kryetari i KT.MJ, z. Tafë Veselaj dhe sekretarja Albina Jashanica
Komiteti Teknik për Energji (KT-8)
18 May 2023
Komiteti Teknik për Energji (KT-8) Më datë 18.05.2023, në Agjencinë Kosovare për Standardizim është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Energji
234 gjetur, faqja1 nga16
1