Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Lajm

Shtëpi »
Komiteti Teknik për Lodra, Pajisje Sportive dhe Rekreacion (KT-11)
12 Jun 2024
Komiteti Teknik për Lodra, Pajisje Sportive dhe Rekreacion (KT-11)
Komiteti Teknik për Metale, Plastikë dhe Elektrikë (KT-17)
10 Jun 2024
Më datë 10.06.2024, në Agjencinë Kosovare për Standardizim, është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Metale, Plastikë dhe Elektrikë, i drejtuar nga Kryetari i KT.MPE, z. Bastri Sallahu dhe sekretarja e KT. zonja Albina Jashanica.
Komiteti Teknik për Ndërtim (KT-1)
06 Jun 2024
Më datë 05.06.2024, në Agjencinë Kosovare për Standardizim, është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Ndërtim, i drejtuar nga Kryetari i Komiteti Teknik për Ndërtim, z. Naser Kabashi dhe menaxhuar nga sekretari i Komiteti Teknik z. Zijadin Ismajli.
Komiteti Teknik për Përpunimin e Drurit (KT-9)
15 May 2024
Më datë 15.05.2024, në Agjencinë Kosovare për Standardizim, është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Përpunimin e Drurit, i drejtuar nga Kryetari i KT.PD z. Agron Bajraktari dhe Sekretari Zijadin Ismajli.
Komiteti Teknik për Turizëm (KT-20)
14 May 2024
Më datë 14.05.2024, në Agjencinë Kosovare për Standardizim, është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Turizëm, i drejtuar nga Kryetari i KT.T, z. Baki Hoti.
Komiteti Teknik për Mjedis (KT-15)
22 Apr 2024
Më datë 22.04.2024, në Agjencinë Kosovare për Standardizim, është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Mjedis, i drejtuar nga Kryetari i KT. Mjedis, z. Tafë Veselaj dhe sekretarja Albina Jashanica.
AKS me sesione informative në kompanitë prodhuese
19 Apr 2024
AKS me sesione informative në kompanitë prodhuese
Buletini Nr. 10 për periudhën Janar - Mars 2024
12 Apr 2024
Agjencia Kosovare për Standardizim ka publikuar Buletinin Nr. 10 për periudhën Janar - Mars 2024,
AKS me sesione informative në kompanitë prodhuese
03 Apr 2024
AKS me sesione informative në kompanitë prodhuese
Takohen dy delegacionet e Agjencisë Kosovare të Standardizimit (AKS) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS).
11 Mar 2024
Me datë 06 dhe 07 mars 2024 në Tiranë, takohen dy delegacionet e Agjencisë Kosovare të Standardizimit (AKS) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS).
Programi i Punes së AKS për gjashtë mujorin e parë të vitit 2024
30 Jan 2024
Programi i Punes së AKS për gjashtë mujorin e parë të vitit 2024
Programi i Punes së AKS për gjashtë mujorin e dytë të vitit 2023
30 Jan 2024
Programi i Punes së AKS për gjashtë mujorin e dytë të vitit 2023
Programi i Punes së AKS për gjashtë mujorin e parë të vitit 2023
30 Jan 2024
Programi i Punes së AKS për gjashtë mujorin e parë të vitit 2023
Programi i Punës 2022
30 Jan 2024
Programi i Punës 2022
Komiteti Teknik për Elektroteknikë (KT-5)
25 Jan 2024
Komiteti Teknik për Elektroteknikë (KT-5) Më datë 25.01.2024, në Agjencinë Kosovare për Standardizim, është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Elektroteknikë, i drejtuar nga Kryetari i KT.E, z. Nebi Caka dhe sekretarja Qefsere Ajeti.
259 gjetur, faqja1 nga18
1