Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Publikime

Shtëpi »
Programi i Punes së AKS për gjashtë mujorin e parë të vitit 2024
30 Jan 2024
Programi i Punes së AKS për gjashtë mujorin e parë të vitit 2024
Programi i Punes së AKS për gjashtë mujorin e dytë të vitit 2023
30 Jan 2024
Programi i Punes së AKS për gjashtë mujorin e dytë të vitit 2023
Programi i Punes së AKS për gjashtë mujorin e parë të vitit 2023
30 Jan 2024
Programi i Punes së AKS për gjashtë mujorin e parë të vitit 2023
Programi i Punës 2022
30 Jan 2024
Programi i Punës 2022
Komiteti Teknik për Elektroteknikë (KT-5)
25 Jan 2024
Komiteti Teknik për Elektroteknikë (KT-5) Më datë 25.01.2024, në Agjencinë Kosovare për Standardizim, është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Elektroteknikë, i drejtuar nga Kryetari i KT.E, z. Nebi Caka dhe sekretarja Qefsere Ajeti.
Sesion informativ për studentët e nivelit Master të Kolegjit UBT
24 Jan 2024
Sesion informativ për studentët e nivelit Master të Kolegjit UBT
Thirrje publike për aplikim të ekspertëve në komitete teknike
10 Jan 2024
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), bënë thirrje publike për të gjithë të interesuarit të cilët në baza vullnetare mund të japin kontribut profesional në hartimin dhe zhvillimin e standardeve nëpërmjet komiteteve teknike.
Buletini 09
09 Jan 2024
Buletini 09, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS).
Info Center
04 Jan 2024
Agjencia Kosovare e Standardizimit, me 01.12.2023 ka themeluar “Info Center”
Raporti vjetor i AKS 2023
27 Dec 2023
Raporti vjetor i AKS 2023
Këshilli Profesional i Standardizimit
20 Dec 2023
Këshilli Profesional i Standardizimit Agjencia Kosovare për Standardizim (AKS), në bazë të Ligjit nr. 06/L-019 për Standardizim dhe Udhëzimit Administrativ nr. 08/2018 për Këshillin Profesional të Standardizimit (KPS), me datën 19.12.2023 mban takimin e KPS.
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS)
30 Nov 2023
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), ka zhvilluar një vizitë të rëndësishme në Institutin Austriak të Standardeve.
UDHËZUES PËR SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E STADNARDEVE KOSOVARE
08 Nov 2023
UDHËZUES PËR SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E STADNARDEVE KOSOVARE
Dita Botërore e Standardeve, me temën: “Vizioni i përbashkët për një botë më të mirë”.
16 Oct 2023
Dita Botërore e Standardeve, me temën: “Vizioni i përbashkët për një botë më të mirë”.
Buletini 08
09 Oct 2023
Buletini 08, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS).
250 gjetur, faqja1 nga17
1