Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Lajm

Shtëpi »
Komiteti Teknik për Turizëm (KT-20)
10 May 2022
Komiteti Teknik për Turizëm (KT-20) Më datë 10.05.2022, Agjencia Kosovare për Standardizim themelon Komitetin Teknik për Turizëm.
THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM TË EKSPERTËVE NË KOMITETIN TEKNIK PËR TURIZËM
26 Apr 2022
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), bënë thirrje publike për të gjithë të interesuarit të cilët në baza vullnetare mund të japin kontribut në hartimin dhe zhvillimin e standardeve të turizmit.
Sesion informativ për studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike
15 Apr 2022
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), me datën 15.04.2022, mbanë sesion informativ për studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike,
Buletini 02
13 Apr 2022
Buletini 02, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS).
Këshilli Profesional i Standardizimit
29 Mar 2022
Agjencia Kosovare për Standardizim (AKS), në bazë të Ligjit nr. 06/L-019 për Standardizim dhe Udhëzimit Administrativ nr. 08/2018 për Këshillin Profesional të Standardizimit (KPS), me datën 29.03.2022 mban takimin e Këshillit.
Sesion Informativ me studentët e Kolegjit UBT, roli dhe rëndësia e standardeve.
28 Jan 2022
Sesion Informativ me studentët e Kolegjit UBT, roli dhe rëndësia e standardeve.
Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2021_Plani i punës-AKS 2022
10 Jan 2022
Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2021_Plani i punës-AKS 2022
Takimi i përbashkët pune AKS-DPS
16 Dec 2021
Takimi i përbashkët pune AKS-DPS
Mblidhet Komiteti Teknik për Shëndetësi
14 Dec 2021
Më datë 14 dhjetor 2021, në sallën e takimeve nr.124 / MINT, Kati II-të u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik nr.7, KT. për Shëndetësi.
Komiteti Teknik për Makineri
30 Nov 2021
Komiteti Teknik për Makineri
Komiteti Teknik për Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë
18 Nov 2021
Komiteti Teknik për Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë
Komiteti Teknik për Metale, Plastikë dhe Elektrikë
05 Nov 2021
Më datë 05 nëntor, në zyrën e Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik për Metale, Plastikë edhe Elektrikë.
Mblidhet Komiteti Teknik për Energji
27 Oct 2021
Mblidhet Komiteti Teknik për Energji
Sesion informativ për rolin dhe rëndësinë e standardeve
26 Oct 2021
Sesion informativ për rolin dhe rëndësinë e standardeve
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-6 “ KT. për për Metrologj"
18 Oct 2021
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-6 “ KT. për për Metrologj" Më datë 18.10.2021, në zyrën e Agjencisë Kosovare për Standardizim u mbajt mbledhja e X e "Komitetit Teknik për Metrologji",
252 gjetur, faqja6 nga17
6