Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Lajm

Shtëpi »
Komiteti Teknik për Transport dhe Shërbime Postare (KT-4)
29 May 2023
Komiteti Teknik për Transport dhe Shërbime Postare (KT-4) Më datë 29.05.2023 është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Transport dhe Shërbime Postare.
Komiteti Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit (KT-2)
24 May 2023
Komiteti Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit (KT-2) Më datë 24.05.2023 është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit
Komiteti Teknik për Shëndetësi (KT-7)
23 May 2023
Komiteti Teknik për Shëndetësi (KT-7) Më datë 23.05.2023 është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Shëndetësi
Komiteti Teknik për Metale, Plastikë dhe Elektrikë (KT-17)
22 May 2023
Komiteti Teknik për Metale, Plastikë dhe Elektrikë (KT-17) Më datë 22.05.2023 është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Metale, Plastikë dhe Elektrikë
Komiteti Teknik për Mjedis (KT-15)
19 May 2023
Komiteti Teknik për Mjedis (KT-15) Më datë 19.05.2023, në Agjencinë Kosovare për Standardizim është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Mjedis, i drejtuar nga kryetari i KT.MJ, z. Tafë Veselaj dhe sekretarja Albina Jashanica
Komiteti Teknik për Energji (KT-8)
18 May 2023
Komiteti Teknik për Energji (KT-8) Më datë 18.05.2023, në Agjencinë Kosovare për Standardizim është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Energji
Komiteti Teknik për Elektroteknikë (KT-5)
17 May 2023
Komiteti Teknik për Elektroteknikë (KT-5) Më datë 17.05.2023, në Agjencinë Kosovare për Standardizim është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Elektroteknikë
Komiteti Teknik për Përpunim të Drurit (KT-9)
16 May 2023
Komiteti Teknik për Përpunim të Drurit (KT-9) Më datë 16.05.2023, në Universitetin e Shkencave të Aplikuara/Ferizaj është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Përpunim të Drurit
Komiteti Teknik për Lodra, Pajisje Sportive dhe Rekreacion (KT-11)
15 May 2023
Komiteti Teknik për Lodra, Pajisje Sportive dhe Rekreacion (KT-11) Mbahet takimi i Komitetit Teknik për Lodra, Pajisje Sportive dhe Rekreacion
Komiteti Teknik për Ndërtim (KT-1)
12 May 2023
Komiteti Teknik për Ndërtim (KT-1) Më datë 12.05.2023 është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Ndërtim
Komiteti Teknik për Makineri (KT-10)
11 May 2023
Mbahet takimi i Komitetit Teknik për Makineri Më datë 11.05.2023 është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Makineri
Komiteti Teknik për Pajisje Mbrojtëse Personale (KT-16)
10 May 2023
Komiteti Teknik për Pajisje Mbrojtëse Personale (KT-16) Më datë 10.05.2023 është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Pajisje Mbrojtëse Personale
AKS mbanë sesion informativ për studentët e Akademisë Tempulli, me temën: “Standardizimi, Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Trafikut Rrugor bazuar në SK ISO 39001”
04 May 2023
AKS mbanë sesion informativ për studentët e Akademisë Tempulli, me temën: “Standardizimi, Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Trafikut Rrugor bazuar në SK ISO 39001”
Komiteti Teknik për Metrologji (KT-6)
03 May 2023
Komiteti Teknik për Metrologji (KT-6) Më datë 03.05.2023 është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Metrologji
Komiteti Teknik për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë (KT-14)
02 May 2023
Komiteti Teknik për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë (KT-14) Më datë 02.05.2023 është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë
255 gjetur, faqja3 nga17
3