Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS)

Shtëpi » Lajm »
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS)
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), ka zhvilluar një vizitë të rëndësishme në Institutin Austriak të Standardeve.
 
Qëllimi i takimit ishte: Lehtësimi i procesit në zhvillimin e standardeve kombëtare dhe evropiane; Bashkëpunimi në fushën e digjitalizimit (SMIS & Create); Organizimi i konferencave, punëtorive, simpoziumeve teknike; dhe Bashkëpunimi në fusha tjera me interes të përbashkët.
30 Nov 2023