Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   
Buletini 07
03 Jul 2023
Buletini 07, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS).
Buletini 06
03 Apr 2023
Buletini 06, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS).
Buletini 05
06 Jan 2023
Buletini 05, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS).
Raporti vjetor i AKS 2022
27 Dec 2022
Raporti vjetor i AKS 2022
KATALOGU I STANDARDEVE KOSOVARE 2022
11 Oct 2022
KATALOGU I STANDARDEVE KOSOVARE 2022
Buletini 04
07 Oct 2022
Buletini 04, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS).
Buletini 03
12 Sep 2022
Buletini 03, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS).
Buletini 02
13 Apr 2022
Buletini 02, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS).
Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2021_Plani i punës-AKS 2022
10 Jan 2022
Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2021_Plani i punës-AKS 2022
Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2019_Plani i punës-AKS 2020
10 Jan 2020
Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2019_Plani i punës-AKS 2020
19 gjetur, faqja1 nga2
1