Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Standardizim

Legjislacioni


Fjalori Terminologjik


Konsultim Publik


Katalogu i Standardeve


Rreth standardizimit

Standardizimi është një aktivitet i krijues, në lidhje me problemet aktuale dhe ato potenciale, dispozita për përdorim të përbashkët dhe të përsëritshëm, që synojnë arritjen e një shkalle optimale rregulli në një kontekst të dhënë.


Komitetet Teknike


Direktivë


Çfarë është standardi?