Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Legjislacioni