Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Udhëzim Administrativ nr. 10/2018 për Logon e Agjencisë Kosovare të Standardizimit

Udhëzim Administrativ nr. 10/2018 për Logon e Agjencisë Kosovare të Standardizimit

Udhëzim Administrativ nr. 10/2018 për Logon e Agjencisë Kosovare të Standardizimit

Udhëzim Administrativ nr. 10/2018

26 Apr 2019