Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 06/L-019 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Mblidhet Komiteti Teknik, KT-13 i AKS “ KT. për Miniera dhe Minerale” Më datë 20.06.2022 ora...
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-13 i AKS “ KT. për Miniera dhe Minerale”

Më datë 20.06.2022 ora 10:00, në sallën e takimeve ne ndërtesën Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësi dhe Tregtisë u mbajt takimi i Komitetit Teknik për për Miniera dhe Minerale nën drejtimin e Kryetarit të KT.MM Prof. Esad Behrami-UP/FSHMN/DK.

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2021-12-14 
32 
29 € 
PDF
Blej
Teknologjia e informacionit - Teknikat e sigurisë - Kërkesat e kompetencës për profesionistët në sistemet e menaxhimit të sigurisë së informacionit
English
Published 
2015-11-16 
0 € 
PDF
Blej
Cilindrat e vegjël të gazit mjekësor - Lidhjet e valvulave të tipit përforcues me tregues gjilpëre
Albanian
Published 
2016-08-16 
0 € 
PDF
Blej
Lëndë druri -Trupa dhe lëndë e sharruar - Fjalori
English
Published 
2020-12-24 
55 
38 € 
PDF
Blej
Specifikim dhe kualifikim i procedurave të saldimit për materialet metalike - Prova e procedures së saldimit - Pjesa 1: Saldimi me hark dhe me gaz i çeliqeve dhe saldimi me hark nikeli dhe i lidhjeve të nikelit (ISO 15614-1:2017, version i korrektuar 2017-10-01)
English
Published 
2016-07-13 
23 
25 € 
PDF
Blej
Cilësia e ujit - Udhëzues standard për vlerësimin e karakteristikave hidromorfologjike të lumenjve

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar