Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 06/L-019 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

AKS, me datën 03 shkurt 2020, mbanë sesion informativ për nxënësit e shkollës së mesme “Hoxhë K....
AKS, me datën 03 shkurt 2020, mbanë sesion informativ për nxënësit e shkollës së mesme “Hoxhë K. Prishtina”. Qëllimi i këtij sesioni ishte ngritja e vetëdijes tek të gjithë nxënësit e shkollës së mesme për rolin dhe rëndësinë e standardeve.

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2018-06-18 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike-Metodat e provës për materialet jo-metalike-Pjesa 601: Provat fizike-Matja e pikës së këputjes të përbërjeve mbushëse.
English
Published 
2015-06-24 
49 
36 € 
PDF
Blej
Superpërcjellshmëria-Pjesa 17: Matjet e karakteristikave elektronike-Dendësia locale kritike e rrymës dhe shpërndarja e saj në filmat e superpërcjellësave me sipërfaqe të madhe
English
Published 
2012-11-09 
12 € 
PDF
Blej
Tubat e gome dhe prej plastike -Metodat e provës për ndezshmërinë
English
Published 
2015-06-24 
46 
36 € 
PDF
Blej
Borde monokristalëshe për aplikime që përdorin pajisje me valë akustike nga sipërfaqja-Specifikimet dhe metodat e matjes
English
Published 
2011-04-25 
45 
34 € 
PDF
Blej
Udhëzues përdorimi, specifikimi dhe testimi të transformatorëve me ndryshim faze

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar