Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 06/L-019 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Takohen dy delegacionet e Agjencisë Kosovare të Standardizimit (AKS) dhe Drejtorisë së...
Takohen dy delegacionet e Agjencisë Kosovare të Standardizimit (AKS) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS).

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2015-02-11 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Lëndët plastike me përdorim të kufizuar - Pjesa 7: Përcaktimi i monoetilen - glikolit dhe dietilen - glikolit në ushqime simulante.
English
Published 
2015-05-12 
20 
23 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e produkteve konstruktive prej betoni dhe silikat kalçiumi - Siguria - Pjesa 5-3: Makinat për tensionimin paraprak të tubave
English
Published 
2014-06-17 
21 
25 € 
PDF
Blej
Dru i modifikuar termikisht -Përcaktime dhe karakteristikat
English
Published 
2013-08-16 
191 
61 € 
PDF
Blej
Rrjeta komunikimi dhe sisteme për automatizimin e sistemeve të fuqisë -Pjesa 7 -4 : Strukturë bazë komunikimi -Klasa të pajtueshme nyjesh llogjik dhe klasa objektesh të dhënash
English
Published 
2022-07-13 
40 
32 € 
PDF
Blej
Turizmi dhe shërbimet që lidhen me të - Hotelet - Kërkesat e shërbimit

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar