Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 06/L-019 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Agjencia Kosovare për Standardizim ka publikuar Buletinin Nr. 10 për periudhën Janar - Mars 2024,
Agjencia Kosovare për Standardizim ka publikuar Buletinin Nr. 10 për periudhën Janar - Mars 2024,

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2014-09-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Grilat dhe qepenat -Përshtatshmëria e përdorimit të mekanizmave në formë gypash ose këndrejta -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2022-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Testimi jo shkatërrues i bashkueseve të salduara të produkteve temoplastikë gjysëm fabrikate - Pjesa 1: Ekzaminimi vizual
English
Published 
2014-07-14 
34 
31 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Matja e vagonave të rinj dhe e vagonave të modifikuar për të ngarkuar -Pjesa 4 : Karkasa me 2 aksrrota
English
Published 
2015-01-21 
15 € 
PDF
Blej
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze-Kuadri referues për specifikimin e bitumeve industrial të fortë
English
Published 
2007-08-15 
13 € 
PDF
Blej
Kërkesat minimale për përmbajtjen e manualit të përdoruesit për sistemet e automobilave me gaz të lëngët të naftës LPG

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar