Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 06/L-019 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Programi i Punës 2022
Programi i Punës 2022

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-10-10 
13 
18 € 
PDF
Blej
Përzierësit e lidhur dhe të palidhur hidraulikë - Pjesa 3: Metodat e provës për densitetin e referuar laboratorik dhe përberjes së ujit - Ngjeshja me vibrim me parametra të kontrolluar
English
Published 
2016-07-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore - Përcaktimi i përmbajtjes së nitrateve dhe/ apo nitriteve - Pjesa 5: Përcaktimi enzimatik i përmbajtjes së nitrateve në ushqimet që përmbajnë perime të destinuara për foshnja dhe fëmijë të vegjël
English
Published 
2018-06-18 
34 
31 € 
PDF
Blej
Audio shifrore-Ndërfaqësimi numeric i hyrjes dhe daljes-Transmetimi audio-shifror në rrjetat me mënyrë transmetimi asinkrone (ATM)
English
Published 
2015-01-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Etanoli si përzierës i benzinës-Përcaktimi i pHe
English
Published 
2011-04-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Specifikimet për lloje të veçanta telash të mbështjellë -Pjesa 17 : Tel bakri drejtkëndor I smaltuar prej acetal polivinili, klasa 105

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar