Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Kërkim i advancuar

Përdorni formularin e mëposhtëm për të gjetur standardin e kërkuar. Shkruani kriteret tuaja për kërkim (vetëm ose në kombinim) në fushat e më poshtë dhe shtypni butonin "Kërko" .

       
Statusi: Të gjithë   Draft   Published   Withdrawn                             Diskutim publik
 
Numri:

Shkruani fjalë apo fraza, të barabartë me numrin e standardit. Shembull 1: ISO 9001 Shembulli 2: "" ISO 9001 "" ose 9000

 
 
Titulli:

Shkruani fjalë apo fraza nga titulli i standardit apo përshkrimi i saj. Shembull 1: digjitale dhe rrjet; Shembull 2: 9001

 
 
ICS:

Fut kodin ose një fjalë nga titulli i ICS që jeni në kërkim. Shembull 1: 01.040.11; Shembull 2: shëndeti.

 
Direktivat:

Fut kodin ose një fjalen nga titulli i direktivës që jeni në kërkim. Shembull 1: 97/23/EC; Shembull 2: presioni.

 
TC:

Fut kodin ose një fjalen nga titulli i komitetit teknik që jeni në kërkim. Shembull 1: TC 7; Shembull 2: qeramike dhe qelqi.

 
Data: Publikuar nga:     në