Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Udhëzim Administrativ nr. 16/2018 për Komitete Teknike.

Udhëzim Administrativ nr. 16/2018 për Komitete Teknike.

Udhëzim Administrativ nr. 16/2018 për Komitete Teknike.

Udhëzim Administrativ nr. 16/2018

26 Apr 2019