Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rregullore e brendshme nr. 02/2020

Rregullore e brendshme nr. 02/2020

Rregullore e brendshme nr. 02/2020 për rregullat dhe procedurat për hartimin, njohjen, adoptimin, miratimin dhe publikimin e standardeve evropiane si standarde kosovare.

Rregullore e brendshme nr. 02/2020

20 Mar 2020