Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Sesion informativ për studentët e nivelit Master të Kolegjit UBT

Shtëpi » Lajm »
Sesion informativ për studentët e nivelit Master të Kolegjit UBT
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), si një komponentë shumë e rëndësishme e infrastrukturës së cilësisë, më datën 24.01.2024 mbanë sesion informativ për studentët e nivelit Master të Kolegjit UBT. Qëllimi i këtij sesioni ishte ngritja e vetëdijes tek të gjithë studentët e pranishëm për rolin dhe rëndësinë e standardeve me fokus në standardet e Menaxhimit të Cilësisë dhe Sigurisë së Ushqimit.
24 Jan 2024