Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Lajm

Shtëpi »
Sesion informativ për rolin dhe rëndësinë e standardeve
26 Oct 2021
Sesion informativ për rolin dhe rëndësinë e standardeve
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-6 “ KT. për për Metrologj"
18 Oct 2021
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-6 “ KT. për për Metrologj" Më datë 18.10.2021, në zyrën e Agjencisë Kosovare për Standardizim u mbajt mbledhja e X e "Komitetit Teknik për Metrologji",
Gëzuar Ditën Botërore të Standardeve!
14 Oct 2021
Gëzuar Ditën Botërore të Standardeve!
Komiteti Teknik për Teknologji Informative
12 Oct 2021
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-18 “ KT. për Teknologji Informative”.
Komiteti Teknik për Derivate të Naftës dhe Gazit
08 Oct 2021
Më datë 07 tetor 2021, në zyrën e Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë u mbajt mbledhja e X-të e për Derivate të Naftës dhe Gazit.
Sesione Informative për rolin dhe rëndësinë e standardeve.
08 Oct 2021
Sesione Informative për rolin dhe rëndësinë e standardeve.
Takimi i përbashkët pune AKS-DPS
30 Jun 2021
Takimi i përbashkët pune AKS-DPS Në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS) u zhvillua një takim 2 ditor, 21-22 Qershor 2021, me përfaqësues të Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS) dhe përfaqësues të DPS, sipas agjendës së rënë dakord më herët, përfaqësuesit e AKS dhe DPS.
Standardet e Qëndrueshmërisë së Biznesit.
29 Jun 2021
Agjencia Kosovare e Standardizimit, përfiton nga mbështetja e projektit PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt-Germany), duke ngritur kapacitetet e saja me një Trajner të Trajnuar për Standardet e Qëndrueshmërisë së Biznesit.
Sesion Informativ i mbajtur nga zyrtarja e AKS lidhur me standardin ISO/IEC 27001:2013
15 Jun 2021
Sesion Informativ i mbajtur nga zyrtarja e AKS lidhur me standardin ISO/IEC 27001:2013. Me organizimin e programit të financuar nga PTB SEE QI 8 Trajnimi i Trajnerëve (ToT) mbi Standardet e Qëndrueshmërisë së Biznesit, zyrtarja e AKS merr pjesë ne këtë program gjithëpërfshirës i përbërë nga 8 module mbajtur nga data 04 mars 2021 deri me date 01 korrik 2021.
Roli dhe rëndësia e standardeve në funksion të produkteve elektrike dhe elektronike.
28 May 2021
Roli dhe rëndësia e standardeve në funksion të produkteve elektrike dhe elektronike.
Roli dhe rëndësia e standardeve në funksion të produkteve të ndërtimit.
27 May 2021
Roli dhe rëndësia e standardeve në funksion të produkteve të ndërtimit.
224 gjetur, faqja5 nga15
5