Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Standardizimi, Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit bazuar në SK ISO/IEC 27001

Shtëpi » Lajm »
Standardizimi, Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit bazuar në SK ISO/IEC 27001
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), me datën 27.04.2023 në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, mbanë sesion informativ me temën: “Standardizimi, Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit bazuar në SK ISO/IEC 27001”.

Ky standard ndërkombëtar ISO, i adoptuar si standard kosovar SK është standardi më i njohur në botë për sistemet e menaxhimit të sigurisë së informacionit (ISMS). SK ISO/IEC 27001 përcakton kërkesat që duhet të plotësojë një ISMS dhe si i tillë u ofron kompanive të çdo madhësie dhe nga të gjithë sektorët e veprimtarisë udhëzime për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e vazhdueshëm të një sistemi të menaxhimit të sigurisë së informacionit.
27 Apr 2023