Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Lajm

Shtëpi »
Standardizimi, Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit bazuar në SK ISO/IEC 27001
27 Apr 2023
Standardizimi, Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit bazuar në SK ISO/IEC 27001
Standardizimi, roli dhe rëndësia e standardeve
26 Apr 2023
Standardizimi, roli dhe rëndësia e standardeve
Standardizimi, Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Trafikut Rrugor bazuar në SK ISO 39001
25 Apr 2023
Sesion informativ me temën: “Standardizimi, Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Trafikut Rrugor bazuar në SK ISO 39001”
Sesion informativ për studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, drejtimi Inxhinieria Industriale dhe Menaxhmenti.
20 Apr 2023
Sesion informativ për studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, drejtimi Inxhinieria Industriale dhe Menaxhmenti.
Sesion informativ për nxënësit e shkollës së mesme “Hoxhë K. Prishtina”.
19 Apr 2023
Sesion informativ për nxënësit e shkollës së mesme “Hoxhë K. Prishtina”.
Sesion informativ për nxënësit e shkollës së mesme “Hoxhë K. Prishtina”.
18 Apr 2023
Sesion informativ për nxënësit e shkollës së mesme “Hoxhë K. Prishtina”.
Buletini 06
03 Apr 2023
Buletini 06, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS).
AKS merrë pjesë aktive në Panairin Ndërkombëtar të Turizmit
21 Mar 2023
AKS merrë pjesë aktive në Panairin Ndërkombëtar të Turizmit
Sesion informativ për studentët e Kolegjit UBT
19 Jan 2023
Sesion informativ për studentët e Kolegjit UBT
Komiteti Teknik për Teknologji Agroushqimore (KT-12)
12 Jan 2023
Më datë 12.01.2023, në Agjencinë Kosovare për Standardizim, është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Teknologji Agroushqimore, i drejtuar nga Kryetarja e KT.TA, znj. Safete Rexhepi dhe sekretarja Qefsere Ajeti.
Buletini 05
06 Jan 2023
Buletini 05, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim (AKS).
Raporti vjetor i AKS 2022
27 Dec 2022
Raporti vjetor i AKS 2022
Mblidhet Komiteti Teknik për Transport dhe Shërbime Postare
13 Dec 2022
Mblidhet Komiteti Teknik për Transport dhe Shërbime Postare
Mblidhet Komiteti Teknik për  Teknologji Informative
02 Dec 2022
Mblidhet Komiteti Teknik për Teknologji Informative
Mblidhet Komiteti Teknik KT- 6 i AKS / KT.Metrologji
23 Nov 2022
Mblidhet Komiteti Teknik KT- 6 i AKS / KT.Metrologji
224 gjetur, faqja2 nga15
2