Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Takohen dy delegacionet e Agjencisë Kosovare të Standardizimit (AKS) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS).

Shtëpi » Lajm »
Takohen dy delegacionet e Agjencisë Kosovare të Standardizimit (AKS) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS).
Takohen dy delegacionet e Agjencisë Kosovare të Standardizimit (AKS) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS).

Me datë 06 dhe 07 mars 2024 në Tiranë, takohen dy delegacionet e Agjencisë Kosovare të Standardizimit (AKS) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS) me qëllim vazhdimin, thellimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit të ngushtë mes dy institucioneve homologe.

Takimet ndër tjera kanë qenë në frymën e koordinimit në kuptim të: kornizës ligjore; strategjive të standardizimit; rregullores 1025/2012; komiteteve teknike; programit të punës për standardizimin; adoptimin, dhe mirëmbajtjen e tyre.
11 Mar 2024