Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Sesion informativ për studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, drejtimi Inxhinieria Industriale dhe Menaxhmenti.

Shtëpi » Lajm »
Sesion informativ për studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, drejtimi Inxhinieria Industriale dhe Menaxhmenti.
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), me datën 20.04.2023, mbanë sesion informativ për studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, drejtimi Inxhinieria Industriale dhe Menaxhmenti.

Qëllimi i këtij sesioni ishte ngritja e vetëdijes tek të gjithë studentët pjesëmarrës lidhur me rolin dhe rëndësinë e standardeve, objektivat, aktivitetet dhe procedurat e standardizimit.
 
20 Apr 2023