Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Standardizimi, Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Trafikut Rrugor bazuar në SK ISO 39001

Shtëpi » Lajm »
Standardizimi, Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Trafikut Rrugor bazuar në SK ISO 39001
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), me datën 25.04.2023 në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, mbanë sesion informativ me temën: “Standardizimi, Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Trafikut Rrugor bazuar në SK ISO 39001”.
 
Ky standard ndërkombëtar ISO, i adoptuar si standard kosovar SK ofron kërkesa për sistemin e menaxhimit të sigurisë së trafikut rrugor për t'i mundësuar një organizate që ndër vepron me sistemin e trafikut rrugor, zvogëlimin e numrit të vdekjeve dhe lëndimeve serioze që lidhen me aksidentet e trafikut rrugor.
 
Standardi SK ISO 39001, është i aplikueshëm për çdo organizatë, pa marrë parasysh tipin, madhësinë dhe shërbimin ose produktin e ofruar, me qëllim të: përmirësimit të performances së sigurisë së trafikut rrugor; themelimit, implementimit, mirëmbajtjes dhe përmirësimit të sistemit menaxhues të sigurisë së trafikut rrugor; dhe konformitetit me politikën e sigurisë së trafikut rrugor.
25 Apr 2023