Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Info Center

Shtëpi » Lajm »
Info Center
Info Center

Agjencia Kosovare e Standardizimit, me 01.12.2023 ka themeluar “Info Center”, qendër kjo e cila ofron qasje të plotë për të gjitha palët e interesit, dhe atë jo vetëm për standardet e miratuara apo ato në procedurë, por edhe për kornizën ligjore; direktivat evropiane; këshillin profesional të standardizimit; komitetet teknike; fjalorin terminologjik të standardeve; katalogun e standardeve; standardet në fuqi dhe ato të shfuqizuara; shitjen e standardeve; çmimet e standardeve; dhe publikime tjera, etj. 

Kjo qendër informuese, e bënë më të lehtë për të gjitha palët e interesit që t`i qasen standardeve, gjithashtu e bën më të lehtë qasjen dhe identifikimin e standardeve edhe për institucionet qeveritare, etj. 

Kjo mundëson që institucionet të harmonizojnë mjedisin rregullator, për të përmirësuar para shikueshmërinë dhe për të siguruar qartësi të të gjitha kërkesave teknike.
04 Jan 2024