Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Sesion informativ për studentët e Kolegjit UBT

Shtëpi » Lajm »
Sesion informativ për studentët e Kolegjit UBT
Sesion informativ për studentët e Kolegjit UBT
 
Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), si një nga tri shtyllat e infrastrukturës së cilësisë më datën 19.01.2023 mbanë sesion informativ për studentët e nivelit master të Kolegjit UBT.
 
Qëllimi i këtij sesioni ishte ngritja e vetëdijes tek të gjithë studentët e pranishëm për rolin dhe rëndësinë e standardeve me theks standardet e Menaxhimit të Cilësisë dhe Siguria e Ushqimit.
 
19 Jan 2023