Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Mblidhet Komiteti Teknik KT- 6 i AKS / KT.Metrologji

Shtëpi » Lajm »
Mblidhet Komiteti Teknik KT- 6 i AKS / KT.Metrologji
Mblidhet Komiteti Teknik KT- 6 i AKS / KT. për Metrologji 

Më datë 22 nëntor, 2022 ora 10:30, në sallën e takimeve në AKS, u mbajt takimi i Komitetit Teknik për Metrologji nën drejtimin e Kryetarit të KT për Metrologji, z. Agim Xhuraj përfaqësues nga AMK/MINT

Qëllimi kryesor i këtij takimi ishte adoptimi i 36 standardeve ndërkombëtare dhe evropiane që lidhen me fushën për metrologji, të cilat pas shqyrtimit në komitet teknik do të hidhen në diskutim publik për 60 ditë.

Identifikimi i standardeve është bërë nga AKS dhe nga kërkesat e palëve të interesit duke ju referuar standardeve të reja nga CEN dhe ISO, që të adoptohen si standarde kosovare me hartim të faqes së parë në gjuhën shqipe, duke mos i bërë asnjë ndryshim tekstit.

Gjithashtu, diskutimet e pjesëmarrësve në mbledhje u përqendruan edhe në nevojën e rritjes së ndërgjegjësimit të të gjitha palëve të interesuara për përdorimin e standardeve kosovare, implementimin e gjerë të këtyre standardeve në ekonomi, rritjen e numrit të standardeve të përdorura nga subjektet që operojnë në tregun e brendshëm, etj.
 
23 Nov 2022