Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Publikime

Shtëpi »
05 May 2017
Referuar kërkesave dhe planit dinamik, AKS vazhdon të adoptojë standarde evropiane dhe ndërkombëtare EN dhe EN/ISO. Lidhur me këtë, më datën 04 maj 2017 është mbajtur Komiteti Teknik për Komiteti Teknik për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë.
04 May 2017
Referuar kërkesave dhe planit dinamik, AKS vazhdon të adoptojë standarde evropiane dhe ndërkombëtare EN dhe EN/ISO. Lidhur me këtë, më datën 24 prill 2017 është mbajtur Komiteti Teknik për Metrologji
Komiteti Teknik për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë, me datën 08.12.2016 ka mbajtur takim të rregullt pune.
09 Dec 2016
Komiteti Teknik për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë, me datën 08.12.2016 ka mbajtur takim të rregullt pune.
Miratohen pesë eurocode në Komitetin Teknik të Eurokodeve për Strukturat
07 Dec 2016
Miratohen pesë eurocode në Komitetin Teknik të Eurokodeve për Strukturat
Trajnim rreth procedimit të standardeve dhe përgjegjësitë e komiteteve teknike në procesin e standardizimit
21 Nov 2016
Trajnim rreth procedimit të standardeve dhe përgjegjësitë e komiteteve teknike në procesin e standardizimit Agjencia Kosovare për Standardizim (AKS), përveç aktiviteteve të saja të përditshme në zhvillimin e standardeve dhe standardizimit, vazhdon të përkujdeset edhe për trajnimin e të gjitha palëve të interesit në lidhje me adoptimin e standardeve.
25 Oct 2016
Referuar kërkesave dhe planit dinamik, AKS vazhdon të adoptojë standarde evropiane dhe ndërkombëtare EN dhe ISO/IEC. Me datën 25.10.2016 ka shqyrtuar listën me 29 standarde nëpërmjet Komitetit Teknik për Transport dhe Shërbime Postare (KT.TSHP), të cilat pas periudhës 60 ditore të diskutimit publik miratohen si standarde kosovare SK.
Standardet krijojnë besim
14 Oct 2016
Përvjetori i 70 i themelimit të ISO-s u shënua edhe në Kosovë, nga Agjencia Kosovare për Standardizim (AKS), më 13 tetor 2016 në hotel Sirius, me pjesëmarrje të rreth 90 përfaqësuesve.
Trajnim me standardin SK EN ISO 17024
13 Sep 2016
Agjencia kosovare për standardizim (AKS), përveç aktiviteteve administrative të përditshme në miratim të standardeve, ka filluar të përkujdeset edhe për implementimin e tyre. Forma më e mirë e implementimit të standardeve është trajnimi i bizneseve për përdorimin e tyre.
Trajnim me standardin SK EN ISO 17021
22 Aug 2016
Javën që lamë pas (17-19.08.2016) në hotel Sirius, u organizua trajnim me standardin 17021, në të cilin morën pjesë përfaqësues biznesesh, anëtarë të KPS dhe KT-ve të AKS-së. Trajnimin e mbuloi projekti i Qarkullimit të lirë të mallrave, ndërsa lektor ishte eksperti ukrainas Valerij Krasiuk.
15 Jul 2016
Komiteti Teknik për Mjedis
Këshilli profesional i standardizimit
01 Jul 2016
Këshilli profesional i standardizimit
16 Jun 2016
Fjalori Terminologjik
15 Jun 2016
Komiteti Teknik për Përpunimin e Drurit
184 gjetur, faqja9 nga13
9