Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Standardet e Qëndrueshmërisë së Biznesit.

Shtëpi » Lajm »
Standardet e Qëndrueshmërisë së Biznesit.

 Standardet e Qëndrueshmërisë së Biznesit

 

 

Agjencia Kosovare e Standardizimit, përfiton nga mbështetja e projektit PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt-Germany), duke ngritur kapacitetet e saja me një Trajner të Trajnuar për Standardet e Qëndrueshmërisë së Biznesit. AKS, si gjithmonë promovon standardet dhe standardizimin në përgjithësi, ndërsa tani do të jetë në gjendje të ndihmon bizneset në adresimin e sfidave ekonomike të lidhura me COVID-19.

 

Me iniciativë të projektit PTB dhe në bashkëpunim me AKS, është angazhuar një anëtar i komitetit teknik i themeluar nga AKS në cilësinë e ekspertit në PTB, e i cili ka bërë një përfaqësim shumë profesional për AKS dhe shtetin tonë për të vlerësuar disa biznese në Republikën e Kosovës lidhur me zbatimin e praktikave të standardit ISO 22301

29 Jun 2021