Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Ekspertë të trajnuar Qëndrueshmëria në Biznesi

Ekspertë të trajnuar Qëndrueshmëria në Biznesi Ekspertë të trajnuar Qëndrueshmëria në Biznesi

Ekspertë të trajnuar Qëndrueshmëria në Biznesi

14 Sep 2021