Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Roli dhe rëndësia e standardeve në funksion të produkteve të ndërtimit.

Roli dhe rëndësia e standardeve në funksion të produkteve të ndërtimit. Sesioni Informativ "Roli dhe rëndësia e standardeve në funksion të produkteve të ndërtimit" është mbajtur me datën 27.05.2021 në Qendrën e Kompetencës në Skenderaj.
27 May 2021