Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI

Shtëpi » Lajm »
MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI
Marrëveshje e Bashkëpunimit ndërmjet Agjencisë Kosovare të Standardizimit (AKS) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS).

Me datë 09.11.2022 në Tiranë, Drejtori i Përgjithshëm i DPS, z. Riza Hasanaj dhe Zv. Drejtori i Përgjithshëm i AKS, z. Bujar Istogu, në prani të delegacioneve të të dy institucioneve, nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me qëllim vazhdimin, thellimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ekzistues të suksesshëm teknik dhe të ngushtë mes dy institucioneve mike.

Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS) dhe Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) janë organet e vetme shtetërore të njohura të standardizimit të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë përgjegjëse për zhvillimin, adoptimin, miratimin dhe publikimin e standardeve në të gjitha fushat e ekonomisë.
11 Nov 2022