Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Kontakt   

Albina JASHANICA

Albina JASHANICA
Albina JASHANICA
 
Zyrtare për promovimin e standardeve
 
 
Tel: 038 512 779