Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Kontakt   

Zijadin ISMAJLI

Zijadin ISMAJLI
Zijadin ISMAJLI
 
Zyrtar i Lartë për Hartim të Politikave dhe Standardeve
 
 
Tel: 038 512 779