Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

KT-15 KT. për Mjedis

Kod: KT-15
Status: Active
Kryetar: Tafë Veselaj
Sekretar: Albina Jashanica

Titulli Shqip

KT. për Mjedis

Titulli Anglisht

TC for Environment

Fushë

Cilësia e ujit, ajrit dhe tokës, etj.

Fushë në anglisht

Water quality; air quality; soil quality, etc.

Marrëdhëniet me të gjitha komitetet ndërkombëtare / evropiane

CLC/TC 116

Safety of motor-operated electric tools

CLC/TC 111X

Environment

CLC/SC 31-1

Installation rules

CLC/SC 31-8

Electrostatic painting and finishing equipment

CLC/TC 31

Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres

CLC/TC 61F

Safety of hand-held and transportable motor-operated electric tools

CLC/TC 44X

Safety of machinery: electrotechnical aspects

CEN/TC 137

Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 164

Water supply

CEN/TC 165

Waste water engineering

CEN/TC 183

Waste management

CEN/TC 195

Cleaning equipment for air and other gases

CEN/TC 230

Water analysis

CEN/TC 243

Cleanroom technology

CEN/TC 264

Air quality

CEN/TC 292

Characterization of waste

CEN/TC 308

Characterization and management of sludge

CEN/TC 345

Characterization of soils

CEN/SS S26

Environmental management

CEN/SS S27

Waste - Characterization, treatment and streams

IEC/TC 111

Environmental standardization for electrical and electronic products and systems

TC 111

Environmental standardization for electrical and electronic products and systems

IEC/SC 31G

Intrinsically-safe apparatus

TC 31/SC 31M

Non-electrical equipment and protective systems for explosive atmospheres

IEC/TC 31

Equipment for explosive atmospheres

TC 31

Equipment for explosive atmospheres

IEC/TC 61

Safety of household and similar electrical appliances

ISO/TC 146

Air quality

ISO/TC 146

Air quality

ISO/TC 147

Water quality

ISO/TC 147

Water quality

ISO/TC 190

Soil quality

ISO/TC 190

Soil quality

ISO/TC 224

Service activities relating to drinking water supply systems and wastewater systems - Quality criteria of the service and performance indicators

ISO/TC 224

Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems

CEN/TC 459/SC 2

Methods of chemical analysis for iron and steel

CEN/TC 444

Environmental characterization of solid matrices

CLC/TC 116

Safety and environmental aspects of motor-operated electric tools

CLC/TC 204

Safety of electrostatic painting and finishing equipment

ISO/TC 147/SC 6

Sampling (general methods)

ISO/TC 207/SC 1

Environmental management systems

ISO/TC 43/SC 1

Noise

ISO/TC 201

Surface chemical analysis

CLC/TC 31

Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres

CLC/SC 31-7

Pressurization and other techniques

CLC/SC 31-7

Pressurization and other techniques

ISO/TC 47

Chemistry

ISO/TC 147/SC 2

Physical, chemical and biochemical methods

ISO/TC 146/SC 1

Stationary source emissions

TC 31/SC 31G

Intrinsically-safe apparatus

ISO/TC 207/SC 3

Environmental labelling