Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

KT-13 KT. për Miniera dhe Minerale

Kod: KT-13
Status: Active
Kryetar: Esad Behrami
Sekretar: Zijadin Ismajli

Titulli Shqip

KT. për Miniera dhe Minerale

Titulli Anglisht

TC for Mining and Minerals

Fushë

Metodat dhe makineritë për eksploatimin e minierave dhe mineraleve si dhe siguria rreth punës për miniera dhe minerale, etj.

Fushë në anglisht

Methods and the machinery for exploring mining and minerals and also the safety of the work for mining and minerals, etc.

Marrëdhëniet me të gjitha komitetet ndërkombëtare / evropiane

CEN/TC 53

Temporary works equipment

CEN/TC 288

Execution of special geotechnical works

CEN/TC 341

Geotechnical Investigation and Testing

CEN/TC 298

Pigments and extenders

CEN/TC 139

Paints and varnishes

CEN/TC 212

Pyrotechnic articles

CEN/TC 305

Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection

CEN/TC 321

Explosives for civil uses

ISO/TC 182

Geotechnics

ISO/TC 182

Geotechnics

ISO/TC 35

Paints and varnishes

ISO/TC 35

Paints and varnishes

ISO/TC 256

Pigments, dyestuffs and extenders

ISO/TC 256

Pigments, dyestuffs and extenders

ISO/TC 264

Fireworks

CEN/TC 196

Mining machinery and equipment - Safety

ISO/TC 82

Mining