Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2010-02-11 
66 
42 € 
PDF
Blej
Udhëzim për pajisjen që synon të rrisë sigurinë për parandalimin e shpërthimeve
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Lende djegese te ngurta -Percaktimi i karbonit, hidrogjenit dhe azotit, tepergjithshem -Metoda instrumentale
English
Published 
2010-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Koncentrate të bakrit, plumbit, sulfidit të zinkut -Procedura hap pas hapi për proven e peshoreve statike
English
Published 
2010-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Për minierat – Udhëzime për metodat e verifikimit të përmasave për transmesione me dhëmbë për zinxhirët e konvejerëve
English
Draft 
2023-04-29 
49 
36 € 
PDF
Blej
Atmosferat shperthyese -Parandalimi dhe mbrojtja nga shperthimi Pjesa 1 : Konceptet baze dhe metodologjia
English
Draft 
2023-04-29 
12 
17 € 
PDF
Blej
Bojëra dhe llake - Produktet dhe sistemet e bojrave ujore për muret dhe tavanët e brendshmëm - Klasifikimi
English
Draft 
2023-04-29 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metale të mbështjella me mbështjellje - Metodat e provës - Pjesa 11: Rezistenca ndaj tretësve (provë fërkimi)
English
Draft 
2023-04-29 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metale të veshura me spirale - Metodat e provës - Pjesa 17: Ngjitja e filmave të zhveshur
English
Draft 
2023-04-29 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metalet e veshura me pështjellë -Metodat e provës -Pjesa 18 : Rezistenca ndaj ngjyrosjes (njollosjes)
English
Draft 
2023-04-29 
19 
23 € 
PDF
Blej
Metale të mbështjella me mbështjellje - Metodat e provës - Pjesa 19: Projektimi i panelit dhe metoda e provës të ekspozimit në atmosferë
English
Draft 
2023-04-29 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metalet e veshura me spirale - Metodat e provës - Pjesa 20: Ngjitja me shkumë
English
Draft 
2023-04-29 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metalet e veshura me pështjellë -Metodat e provës -Pjesa 6 : Ngjitja pas dhëmbëzimit (prova e tërheqjes boshe)
English
Draft 
2023-04-29 
37 
32 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i sjelljes spontane të ndezjes së grumbullimeve të pluhurit
English
Draft 
2023-04-29 
23 
25 € 
PDF
Blej
Devijuesit e eksplozionit (shpërthimit)
English
Draft 
2023-04-29 
18 
22 € 
PDF
Blej
Valvolat e izolimit të përplasjes të eksplozionit (shpërthimit)
English
Draft 
2023-04-29 
21 
25 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i sjelljes ndaj zjarrit të shtresave të pluhurit
English
Draft 
2023-04-29 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet e punimeve të përkohshme - Ekzekutimi - Kërkesat për prodhim
English
Draft 
2023-04-29 
24 
26 € 
PDF
Blej
Bojra dhe llaqe - Materialet e riveshjes dhe sistemet e veshjes për drurin e jashtëm - Pjesa 10: Rezistencë ndaj bllokimit të bojrave dhe llaqeve në dru
English
Draft 
2023-04-29 
13 € 
PDF
Blej
Bojra dhe llaqe - Materialet veshëse dhe sistemet veshëse për pjesën e jashtme të drurit - Pjesa 11: Vlerësimi i përfshirjes së ajrit /mikro shkumave në shtresat e veshjes
English
Draft 
2023-04-29 
14 
18 € 
PDF
Blej
Bojra dhe llaqe - Materialet e veshjes dhe sistemet e veshjes për dru të jashtëm - Pjesa 7: Vlerësimi i rezistencës ndaj ngjyrosjes së nyjeve të veshjeve të drurit
257 gjetur, faqja1 nga13 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1