Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

KT-8 KT. për Energji

Kod: KT-8
Status: Active
Kryetar: Shpresa Krasniqi
Sekretar: Albina Jashanica

Titulli Shqip

KT. për Energji

Titulli Anglisht

TC for Energy

Fushë

Fusha e konduktorëve, kabllat për të dy voltazhet: ulët dhe i lartë me përjashtim të telekomunikacionit, etj.

Fushë në anglisht

Field of insulated conductors, cables, for both low and high voltage with the exception of telecommunications wires and cables, etc.

Marrëdhëniet me të gjitha komitetet ndërkombëtare / evropiane

CEN/TC 44

Commercial and Professional Refrigerating Appliances and Systems, Performance and Energy Consumption

CEN/TC 46

Fireplaces for liquid fuels

CEN/TC 48

Domestic gas-fired water heaters

CEN/TC 49

Gas cooking appliances

CEN/TC 54

Unfired pressure vessels

CEN/TC 57

Central heating boilers

CEN/TC 58

Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels

CEN/TC 69

Industrial valves

CEN/TC 106

Large kitchen appliances using gaseous fuels

CEN/TC 107

Prefabricated district heating and district cooling pipe system

CEN/TC 110

Heat exchangers

CEN/TC 113

Heat pumps and air conditioning units

CEN/TC 130

Space heating and/or cooling appliances without integral thermal sources

CEN/TC 156

Ventilation for buildings

CEN/TC 180

Decentralized gas heating

CEN/TC 191

Fixed firefighting systems

CEN/TC 197

Pumps

CEN/TC 210

GRP tanks and vessels

CEN/TC 228

Heating systems and water based cooling systems in buildings

CEN/TC 232

Compressors, vacuum pumps and their systems

CEN/TC 235

Gas pressure regulators and associated safety devices for use in gas transmission and distribution

CEN/TC 269

Shell and water-tube boilers

CEN/TC 295

Residential solid fuel burning appliances

CEN/TC 296

Tanks for the transport of dangerous goods

CEN/TC 299

Gas-fired sorption appliances, indirect fired sorption appliances, gas-fired endothermic engine heat pumps and domestic gas-fired washing and drying appliances.

CEN/TC 312

Thermal solar systems and components

CEN/SS F23

Energy

CEN/SS H07

Space heating

CEN/SS N02

Solid fuels

ISO/TC 11

Boilers and pressure vessels

ISO/TC 11

Boilers and pressure vessels

ISO/TC 31

Tyres, rims and valves

ISO/TC 31

Tyres, rims and valves

ISO/TC 58

Gas cylinders

ISO/TC 58

Gas cylinders

ISO/TC 67

Materials, equipment and offshore structures for petroleum and natural gas industries

ISO/TC 67

Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries

ISO/TC 86

Refrigeration and air-conditioning

ISO/TC 86

Refrigeration and air-conditioning

ISO/TC 109

Oil burners and associated equipment - STAND- BY

ISO/TC 109

Oil and gas burners

ISO/TC 115

Pumps

ISO/TC 115

Pumps

ISO/TC 153

Valves

ISO/TC 153

Valves

ISO/TC 192

Gas turbines

ISO/TC 192

Gas turbines

ISO/TC 193

Natural gas

ISO/TC 193

Natural gas

CEN/TC 119

Intermodal Loading Units and Cargo Securing (ILUCS)

CEN/CLC/JWG 3

Energy Management and related services - General requirements and qualification procedures

CEN/TC 221

Shop fabricated metallic tanks and equipment for storage tanks and for service stations

ISO/TC 138/SC 7

Valves and auxiliary equipment of plastics materials

ISO/TC 115/SC 1

Dimensions and technical specifications of pumps

ISO/TC 115/SC 2

Methods of measurement and testing

TC 95

Measuring relays and protection equipment

CLC/TC 95X

Measuring relays and protection equipment

CLC/TC 95X

Measuring relays and protection equipment