Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2017-10-18 
55 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të tymit dhe te nxehtësisë - Pjesa 4: Sistemet e instaluar SHEVS per ventilimin e nxehtesise dhe tymit
English
Published 
2014-04-26 
43 
34 € 
PDF
Blej
Udhëzues për vlerësimin e pasigurisë së matjes në kondicioner dhe në pompëat ngrohese -ftohëse dhe provat për kapacitetin ngrohës
English
Withdrawn 
2014-04-26 
30 
29 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i energjisë dhe efiçenca e energjisë -Fjalori i termave
English
Withdrawn 
2014-04-26 
53 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të tymit dhe te nxehtësisë -Pjesa 4 : Sistemet e instaluar SHEVS per ventilimin e nxehtesise dhe tymit
English
Published 
2014-11-24 
65 
42 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesa -Projekti dhe përmisimi i sistemeve të ventilimit të banesave
English
Published 
2014-11-24 
32 
29 € 
PDF
Blej
Performanca termike në materialet e ndërtimit -Përdorimi i ekuacioneve të interpolimit në lidhje me matjen termike të mostrave të trasha -Aparate matës me rrjedhje nxehtësie dhe me pllakë të nxehtë të mbrojtur
English
Published 
2014-11-24 
26 
26 € 
PDF
Blej
Performanca hygrotermike e ndërtesave -Rezistenca ndaj shiut me erë e mbulesave të çative me elemente të vogjël -Metodat e provës
English
Published 
2014-11-24 
32 
29 € 
PDF
Blej
Matësit e nxehtësisë -Dokumentim i plotë i lidhjes ndërmjet Direktivës 2004/22/EC (MID) dhe EN 1434:2007
English
Published 
2014-11-24 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik -Prodhime polistireni të bymyer të fabrikuara (EPS) -Çertifikim vullnetar i lëndës së parë
English
Published 
2014-11-24 
27 
28 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për pajisje të ndërtesave dhe instalime industriale -Përcaktimi i rezistencës termike me anë të metodës me pllakë të nxehtë të mbrojtur -Pjesa 1: Matjet në temperatura të larta nga 100 ° C deri në 850 ° C
English
Draft 
2023-05-19 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet e mbikqyrjes së flakës për pajisjet që djegin gaz - Pajisjet termoelektrike të mbikqyrjes së flakës
English
Draft 
2023-05-19 
57 
38 € 
PDF
Blej
Sisteme me ngrohje djellore dhe përbërësit e tyre - Sistemet e ndërtuar me porosi - Pjesa 3: Metodat e provës së performances për rezervuarët e ruajtes së ujit për sistemet e ngrohësve diellorë
English
Draft 
2023-05-19 
80 
45 € 
PDF
Blej
Valvola sigurie të gazit për presione hyrëse deri në 100 bar
English
Draft 
2023-05-19 
46 
36 € 
PDF
Blej
Pajisjet e sigurisë dhe kontrollit për djegësit me gaz dhe të pajisjeve që përdorin gaz – Sistemet e provimit të valvolave për ventilat mbyllës automatikë
English
Draft 
2023-05-19 
195 
61 € 
PDF
Blej
Ngrohës ajri për përdorim shtëpiak dhe jo shtëpiak me konveksion të detyruar me gaz të djegshëm për ngrohjen e hapësirave që nuk tejkalojnë një input neto të nxehtësisë prej 300 kW
English
Draft 
2023-05-19 
164 
61 € 
PDF
Blej
Ngrohës me shirita rrezatues dhe sisteme tubash rrezatues të varur me shumë ndezës për përdorim jo shtëpiak duke përdorur lëndë djegëse të gazta - Siguria dhe efiçensa e energjisë
English
Draft 
2023-05-19 
10 € 
PDF
Blej
Klasifikimi i sifonëve automatikë të avullit
English
Draft 
2023-05-19 
10 € 
PDF
Blej
Specifikimi për prodhimin dhe provat e të dhënave dalluese të sifonëve automatikë të avullit
English
Draft 
2023-05-19 
10 € 
PDF
Blej
Metodat për përcaktimin e humbjes së avullit të sifonëve automatikë të avullit
English
Draft 
2023-05-19 
71 
45 € 
PDF
Blej
Sistemet e komandimit të djegësave automatikë të gazit për djegësat e gazit dhe pajisjet që djegin gaz me ose pa ventilator
463 gjetur, faqja1 nga24 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1