Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2017-10-18 
55 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të tymit dhe te nxehtësisë - Pjesa 4: Sistemet e instaluar SHEVS per ventilimin e nxehtesise dhe tymit
English
Published 
2014-04-26 
43 
34 € 
PDF
Blej
Udhëzues për vlerësimin e pasigurisë së matjes në kondicioner dhe në pompëat ngrohese -ftohëse dhe provat për kapacitetin ngrohës
English
Withdrawn 
2014-11-24 
32 
29 € 
PDF
Blej
Matësit e nxehtësisë -Dokumentim i plotë i lidhjes ndërmjet Direktivës 2004/22/EC (MID) dhe EN 1434:2007
English
Withdrawn 
2014-04-26 
30 
29 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i energjisë dhe efiçenca e energjisë -Fjalori i termave
English
Withdrawn 
2014-04-26 
53 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e kontrollit të tymit dhe te nxehtësisë -Pjesa 4 : Sistemet e instaluar SHEVS per ventilimin e nxehtesise dhe tymit
English
Published 
2014-11-24 
65 
42 € 
PDF
Blej
Ventilimi për ndërtesa -Projekti dhe përmisimi i sistemeve të ventilimit të banesave
English
Published 
2014-11-24 
32 
29 € 
PDF
Blej
Performanca termike në materialet e ndërtimit -Përdorimi i ekuacioneve të interpolimit në lidhje me matjen termike të mostrave të trasha -Aparate matës me rrjedhje nxehtësie dhe me pllakë të nxehtë të mbrojtur
English
Published 
2014-11-24 
26 
26 € 
PDF
Blej
Performanca hygrotermike e ndërtesave -Rezistenca ndaj shiut me erë e mbulesave të çative me elemente të vogjël -Metodat e provës
English
Published 
2014-11-24 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik -Prodhime polistireni të bymyer të fabrikuara (EPS) -Çertifikim vullnetar i lëndës së parë
English
Published 
2014-11-24 
27 
28 € 
PDF
Blej
Produkte për izolim termik për pajisje të ndërtesave dhe instalime industriale -Përcaktimi i rezistencës termike me anë të metodës me pllakë të nxehtë të mbrojtur -Pjesa 1: Matjet në temperatura të larta nga 100 ° C deri në 850 ° C
English
Withdrawn 
2017-10-18 
52 
38 € 
PDF
Blej
Enët nën presion rezistente ndaj zjarrit -Pjesa 1 : Të përgjithëshme
English
Published 
2019-09-26 
31 
29 € 
PDF
Blej
Furrat me lëndë djegëse të lëngët me djegësa me spërkatje në formë avulli
English
Published 
2014-04-26 
19 
23 € 
PDF
Blej
Çeliqet për valvola dhe lidhjet për motorë me djegie të brendëshme
English
Published 
2020-08-17 
41 
34 € 
PDF
Blej
Kompresorët dhe pompat e vakumit - Kërkesat e sigurisë - Pjesa 1:Kompresorët e ajrit
English
Withdrawn 
2019-09-26 
154 
61 € 
PDF
Blej
Ngrohës me ajër jo shtëpiak, më konvëksion te detyruar me gaz të djegshëm, për hapsirë ngrohëse që nuk e kalon futjen e nxehtësisë neto prej 300 kw, që kanë ventilator për të ndihmuar transportimin e ajrit për djegie dhe/ose të produkteve të djegies
English
Withdrawn 
2014-04-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Shkëmbyesit e nxehtësisë -Ftohësit e lëngut me ajër të ftohtë " ftohësat e thatë " -Procedura e provës për përcaktimin e karakteristikës
English
Published 
2017-10-18 
24 
26 € 
PDF
Blej
Valvolat për furnizimin me ujë Pёrshtatja me kërkesat e destinacionit dhe provat e duhura tё verifikimit -Pjesa 6 : Hidrantët
English
Published 
2014-11-24 
19 
23 € 
PDF
Blej
Shkëmbyesit e nxehtësisë -Kondenzatët ftohës me lëng të ftohët -Procedura e provës për përcaktiminë e karakteristikës
English
Published 
2014-11-24 
35 
31 € 
PDF
Blej
Shkëmbyesit e nxehtësisë -Ftohësit e lëngut me mjedis ftohës -Procedura e provës përcaktiminë e karakteristikës
English
Published 
2014-11-24 
13 
18 € 
PDF
Blej
Këmbyes nxehtësie -Këmbyes nxehtësie ujë-ujë për ngrohje qëndrore. Provat e prodhuesit për hartimin e të dhënave të përformances
466 gjetur, faqja1 nga24 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1