Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

KT-14 KT. për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë

Kod: KT-14
Status: Active
Kryetar: Naim Hoxha
Sekretar: Xajë Rraci

Titulli Shqip

KT. për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë

Titulli Anglisht

TC for Textile and Shoe Leather

Fushë

Tekstile dhe metodat testive për analizat, specifikacionet dhe metodat testuese për mëndafsh për ndezshmëri, për lëkurë, këpucë, etj.

Fushë në anglisht

Textiles-test methods for analysis; specifications and test methods for silk articles; test methods for the flammability of textiles, test methods for footwear, etc.

Marrëdhëniet me të gjitha komitetet ndërkombëtare / evropiane

CEN/TC 189

Geosynthetics

CEN/TC 222

Feather and down as filling material for any article, as well as finished articles filled with feather and down

CEN/TC 248

Textiles and textile products

CEN/TC 134

Resilient, textile and laminate floor coverings

CEN/TC 240

Thermal spraying and thermally sprayed coatings

CEN/TC 309

Footwear

CEN/TC 289

Leather

ISO/TC 38

Textiles

ISO/TC 38

Textiles

ISO/TC 219

Floor coverings

ISO/TC 219

Floor coverings

CEN/TC 443

Feather and down