Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

KT-12 KT. për Teknologji Agroushqimore

Kod: KT-12
Status: Active
Kryetar: Safete Rexhepi
Sekretar: Mehdi Pllashniku

Titulli Shqip

KT. për Teknologji Agroushqimore

Titulli Anglisht

TC for Agriculture

Fushë

Metodat për përcaktimin e aditivëve, mbetjet dhe kontaminimi në ushqim; standardizimi horizontal në metodat e analizave për ushqim, etj.

Fushë në anglisht

Methods for the detection and determination of additives, residues and contaminants in food; standardization of horizontal microbiological analysis methods for all food and animal feeding stuffs and for any other sample that can be the source of microbial contamination of food products, etc.

Marrëdhëniet me të gjitha komitetet ndërkombëtare / evropiane

CEN/TC 194

Utensils in contact with food

CEN/TC 275

Food analysis - Horizontal methods

CEN/TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis

CEN/TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis

CEN/TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products - Methods of sampling and analysis

CEN/TC 338

Cereal and cereal products

CEN/SS C01

Food Products

CEN/SS C10

Starch

ISO/TC 34

Agricultural food products

ISO/TC 34

Food products

ISO/TC 234

Fisheries and aquaculture

CEN/TC 172

Pulp, paper and board

ISO/TC 34/SC 15

Coffee

ISO/TC 34/SC 5

Milk and milk products

ISO/TC 34/SC 4

Cereals and pulses

CEN/TC 463

Microbiology of the food chain

ISO/TC 34/SC 17

Management systems for food safety

CEN/TC 401

Reduced Ignition Propensity Cigarettes

ISO/TC 34/SC 3

Fruits and vegetables and their derived products

ISO/TC 34/SC 11

Animal and vegetable fats and oils

ISO/TC 34/SC 19

Bee products

ISO/TC 34/SC 10

Animal feeding stuffs