Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2016-07-25 
36 
32 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimit dhe ushqyerja e kafshës- Metodat horizontale për përcaktimin e Hepatit A dhe norovirusit në ushqim duke përdorur RT-PCR në kohë reale - Pjesa 1: Metoda për përcaktimin e sasisë
English
Withdrawn 
2016-07-25 
36 
32 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimit dhe ushqyerja e kafshës- Metodat horizontale për përcaktimin e Hepatit A dhe norovirusit në ushqim duke përdorur RT-PCR në kohë reale - Pjesa 1: Metoda për përcaktimin e sasisë
English
Withdrawn 
2016-07-25 
32 
29 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimit dhe ushqyerja e kafshës - Metodat horizontale për përcaktimin e Hepatit A dhe norovirusit në ushqim duke përdorur RT-PCR në kohë reale - Pjesa 2: Metoda për zbulimin kualitativ (ISO/TS 15216-2:2013, Corrected Version 2013-05-01)
English
Withdrawn 
2016-09-26 
24 
26 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimeve dhe materialeve për ushqimin e kafshëve – Reaksioni zinxhir polymerase (PCR) për zbulimin e patogjenëve që lindin në ushqime – Prova e performances për ciklet termike
English
Published 
2016-07-25 
52 
38 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e zinxhirit ushqimor - Reaksioni zinxhir polymerase (PCR) për zbulimin e patogjenëve që lindin në ushqime - Zbulimi i tipit A,B,C dhe F të C botulines që prodhon neurotoksinë(ISO/TS 17919:2013)
English
Withdrawn 
2016-01-11 
42 
34 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e zinxhirit ushqimor - Metoda horizontale për zbulimin,numërimin dhe serotipimin e Salmonellës - Pjesa 3:Udhëzimet për serotipimin e Salmonellës spp. (ISO/TR 6579-3:2014)
English
Published 
2013-12-23 
23 
25 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore - Reduktimi i sasisë së mostrës për analizën e mykotoksinave - Krahasimi midis bluarjes në të thatë dhe përzierjes në trajtë pezullie
English
Published 
2016-07-25 
26 
26 € 
PDF
Blej
Analizat e ushqimeve - Përcaktimi i mbetjeve pesticide nëpërmjet GC-MS - Periudhat e ruajtjes, parametrat spektrometrik të masës dhe informacioni reagues i detektorit
English
Published 
2016-07-25 
26 
26 € 
PDF
Blej
Analizat e ushqimeve - Përcaktimi i mbetjeve pesticide nëpërmjet GC-MS - Periudhat e ruajtjes, parametrat spektrometrik të masës dhe informacioni reagues i detektorit
English
Published 
2016-07-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore – Përcaktimi i mbetjeve të pesticideve nga GC-MS/MS – Parametrat për vargun masiv të spektometrisë.
English
Published 
2016-07-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore – Përcaktimi i mbetjeve të pesticideve nga GC-MS/MS – Parametrat për vargun masiv të spektometrisë.
English
Published 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me produktet ushqimore -Substancat plastike subjekt të kufizimit - Pjesa 15: Përcaktimi i 1,3-butadiene në stimulantët e ushqimit
English
Published 
2016-07-25 
58 
38 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Veshje polimerike mbi substratet metalike – Udhëzues për zgjedhjen e kushteve dhe metodave të proves për migrimin e përgjithshëm
English
Published 
2016-07-25 
58 
38 € 
PDF
Blej
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Veshje polimerike mbi substratet metalike – Udhëzues për zgjedhjen e kushteve dhe metodave të proves për migrimin e përgjithshëm
English
Published 
2016-07-25 
36 
32 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore - Zbulimi i alergeneve në ushqim nëpërmjet metodës imunologjike - Pjesa 2: Përcaktimi sasior i lajthisë me një analizë imuniteti të enzimës duke përdorur antitrupa monoklonal dhe zbulimin e proteinës-acid bicinchoninic
English
Withdrawn 
2016-09-26 
12 
17 € 
PDF
Blej
Analizat e ushqimit - Biotoksinat - Kriteret e metodave analitike të mykotoksinave
English
Withdrawn 
2012-02-02 
30 
29 € 
PDF
Blej
Produktet ushqimore-Përcaktimi i përmbajtjes totale të azotit nga djegia në përputhje me parimet Dumas dhe përllogaritja e përmbajtjes së proteinave të papërpunuara -Pjesa 2 : Drithëra, pulse dhe produktet e bluara të drithërave (ISO/TS 16634 -2 : 2009)
English
Withdrawn 
2013-12-23 
33 
31 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimeve për njerëz dhe kafshë -Kërkesat specifike dhe udhëzime për testimin e aftësisë se laboratoreve nëpërmjet krahasimeve ndërlaboratorike (ISO /TS 22117 : 2010)
English
Withdrawn 
2013-12-23 
25 
26 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e produkteve ushqimore për njerëz dhe kafshë -Metoda horizontale për diktimin dhe numërimin e Campylobacter spp -Pjesa 3 : Metoda gjysëm sasiore (ISO/TS 10272 -3 : 2010)
English
Withdrawn 
2013-12-23 
23 
25 € 
PDF
Blej
Mikrobiologjia e ushqimeve per njerez dhe kafshe Udhëzime për përgatitjen dhe prodhimin e terreneve te kulturave -Pjesa 1 : Udhëzime të përgjithshme për sigurimin e cilësisë ne laboratore per pergatitjen e terreneve te kulturave (ISO/TS 11133 -1 : 2009)
662 gjetur, faqja1 nga34 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1