Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

KT-17 KT. për Metale, Plastikë dhe Elektrikë

Kod: KT-17
Status: Active
Kryetar: Bastri Sallahu
Sekretar: Xajë Rraci

Titulli Shqip

KT. për Metale, Plastikë dhe Elektrikë

Titulli Anglisht

TC for Metals, Plastic and Electrics

Fushë

Lidhjet e metaleve, të gomës dhe elektrike, etj.

Fushë në anglisht

Metal alloys, rubber assemblies and electric, etc.

Marrëdhëniet me të gjitha komitetet ndërkombëtare / evropiane

CEN/TC 155

Plastics piping systems and ducting systems

CEN/TC 249

Plastics

CEN/TC 266

Thermoplastic static tanks

CEN/TC 366

Materials obtained from End-of-Life Tyres (ELT)

CLC/TC 55

Winding wires

CLC/TC 46X

Communication cables

CLC/SR 23

Electrical accessories

CEN/TC 50

Lighting columns and spigots

CEN/TC 169

Light and lighting

CEN/TC 133

Copper and copper alloys

CEN/TC 135

Execution of steel structures and aluminium structures

CEN/TC 283

Precious metals - Applications in jewellery and associated products

CEN/TC 208

Elastomeric seals for joints in pipework and pipelines

CEN/TC 218

Rubber and plastics hoses and hose assemblies

CEN/TC 253

Self adhesive tapes

ISO/TC 61

Plastics

ISO/TC 61

Plastics

ISO/TC 138

Plastics pipes, fittings and valves for the transport of fluids

ISO/TC 138

Plastics pipes, fittings and valves for the transport of fluids

IEC/TC 32

Fuses

TC 32

Fuses

ISO/TC 129

Aluminium ores - STAND- BY

ISO/TC 129

Aluminium ores

ISO/TC 45

Rubber and rubber products

ISO/TC 45

Rubber and rubber products

CLC/TC 59X

Performance of household and similar electrical appliances

CLC/SC 31-7

Pressurization and other techniques

CLC/SC 31-4

Increased safety "e"

CEN/TC 347

Methods for analysis of allergens

CEN/TC 459/SC 1

Test methods for steel (other than chemical analysis)

ISO/TC 164/SC 1

Uniaxial testing

ISO/TC 45/SC 1

Rubber and plastics hoses and hose assemblies