Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-02-18 
16 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike - Lëndët plastike të përforcuara me xham me termovendosje ( GRP ) të bazuara në rezinën e poliesterit të pa saturuar ( UP) - Udhëzues për analizën strukturore të linjave të tubacioneve të futura në tokë
English
Published 
2016-02-18 
14 
18 € 
PDF
Blej
Plastikë - Filma dhe fletë prej poli (vinil klorid) (PVC-P) të përforcuara të ekstruduara ose të kalandruara të bëra me poli (vinil klorid) (PVC-P) - Udhëzues për karakterizimin dhe emërtimin
English
Published 
2016-02-18 
27 
28 € 
PDF
Blej
Plastikat - Plastikat e ricikluara - Përgatitja e marrjes së mostrës
English
Published 
2016-02-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Plastikë - Deklarimi i përmbajtjes së bazës së karboni
English
Withdrawn 
2014-01-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastikë për instalimet e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë -Polipropileni (PP) -Pjesa 7 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit (ISO/TS 15874 -7 : 2003)
English
Published 
2016-02-18 
20 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimet e ujit të nxehtë dhe të ftohtë - Polietileni me vargje të kryqëzuara (PE - X) - Pjesa 7: udhezues per vleresimin e konformitetit (ISO/TS 15875-7:2003)
English
Withdrawn 
2014-01-14 
38 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve me shumë shtresa për instalimet për ujin e ngrohtë dhe ujin e ftohtë brenda ndërtesave -Pjesa 7 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit -Amendamenti 1 (ISO/TS 21003 -7 : 2008/Amd 1 : 2010)
English
Withdrawn 
2014-01-14 
29 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimin e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë -Qëndrueshmëria e polietilenit në temperaturë të lartë -Udhëzues për vlerësimin e konformitetit (ISO/TS 22391 -7 : 2011)
English
Withdrawn 
2014-01-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Saldimi -Udhëzues për një sistem të grupuar të materialeve metalike
English
Published 
2014-01-14 
16 
20 € 
PDF
Blej
Provat e shkatërruese në tegelin e saldimit në materialet metalike -Provat e plasaritjes në të nxehtë në bashkimet me saldim -Proceset e saldimit me hark -Pjesa 3 : Provat e ngarkimit të jashtëm (ISO/TR 17641 -3 : 2005)
English
Published 
2014-01-14 
80 
45 € 
PDF
Blej
Saldimi -Krahasimi i metodave të standardizimit për shmangjen e plasaritjeve në të ftohtë
English
Withdrawn 
2010-10-06 
38 
32 € 
PDF
Blej
Saldimi-Sistemet e grupuara për materialet-Matarialet Europiane
English
Published 
2014-01-14 
63 
42 € 
PDF
Blej
Saldimi -Sistemet e grupuara për materialet -Materialet amerikane (ISO/TR 20173 : 2009)
English
Withdrawn 
2014-01-14 
34 
31 € 
PDF
Blej
Saldimi -Sistemet e grupuara për materiale -Materiale japoneze (ISO/TR 20174 : 2005)
English
Published 
2016-02-18 
20 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për instalimet e ujit të nxehtë dhe të ftohtë - Polibutadieni (PB) - Pjesa 7:udhezues per vleresimin e konformitwetit
English
Published 
2014-01-14 
53 
38 € 
PDF
Blej
Saldimi dhe proceset e lidhura me të -Sistemi i emërtimit për difektet (ISO/TS 17845 : 2004)
English
Withdrawn 
2014-01-14 
36 
32 € 
PDF
Blej
Hekur dhe çelik -Shqyrtimi i metodave në dispozicion të analizave kimike
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Udhëzues për formimin e çeliqeve për konstruksione në përpunim
English
Published 
2014-01-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike -Udhëzues për instalimin e tubacioneve për ujin e ngrohtë dhe të ftohtë brenda ndërtesave të destinuar për konsum njerëzor
English
Published 
2014-01-14 
62 
42 € 
PDF
Blej
Skemat e marrjes së mostrës për vlerësimin e konformitetit të pjesës së tretë të pastërtisë në artikujt me metale të çmuar
803 gjetur, faqja1 nga41 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1