Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

KT-11 KT. për Lodra, Pajisje Sportive dhe Rekreacion

Kod: KT-11
Status: Active
Kryetar: Enver Tahiraj
Sekretar: Xajë Rraci

Titulli Shqip

KT. për Lodra, Pajisje Sportive dhe Rekreacion

Titulli Anglisht

TC for Toys, Sports Equipment and Recreation

Fushë

Standardizimi në termet e kërkesave funksionale për sigurinë e lodrave, sportit dhe rekreacionit, etj.

Fushë në anglisht

Standardization of terms, functional requirements andsafety requirementsfor toys, sport and recreation equipment, etc.

Marrëdhëniet me të gjitha komitetet ndërkombëtare / evropiane

CEN/TC 52

Safety of toys

CEN/TC 152

Fairground and amusement park machinery and structures - Safety

CEN/TC 252

Child care articles

CEN/SS H34

Child Safety

CEN/TC 136

Sports, playground and other recreational facilities and equipment

CEN/TC 217

Surfaces for sports areas

CEN/TC 245

Leisure accommodation vehicles

CEN/TC 315

Spectator facilities

CEN/TC 333

Cycles

CEN/TC 346

Conservation of Cultural Heritage

ISO/TC 181

Safety of toys

ISO/TC 181

Safety of toys

ISO/TC 83

Sports and recreational equipment

ISO/TC 83

Sports and other recreational facilities and equipment

ISO/TC 177

Caravans

ISO/TC 177

Caravans

CEN/TC 364

High Chairs

CEN/TC 398

Child Protective Products