Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2015-05-12 
21 
25 € 
PDF
Blej
Lehtësira për spektatorët - Kriteri i planit urbanistik për shërbimin e fushave të sportit - Pjesa 2:Karakteristikat dhe situatat kombëtare
English
Withdrawn 
2013-12-04 
182 
61 € 
PDF
Blej
Artikuj të përdorimit dhe të kujdesit për fëmijët -Udhëzimet për sigurinë
English
Withdrawn 
2013-12-04 
45 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave -Përgjigjet për kërkesat e enterpretimit të EN 71 -1, EN -2 dhe En 71 -8
English
Withdrawn 
2013-12-04 
98 
48 € 
PDF
Blej
Artikujt e perdorimit dhe kujdesit per femijet -Perkthimet kombëtare të paralajmërimeve dhe instruksioneve për përdorimin e standardeve të artikujve të përdorimit dhe kujdesit per fëmijë
English
Published 
2015-05-12 
24 
26 € 
PDF
Blej
Lehtësira për spektatorët - Kriteri i prezantimit për pamjen e një mjedisi për spektatorë me nevoja të veçanta
English
Published 
2015-05-12 
13 
18 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Përgjigjet e kërkesave për intepretimin e EN 14764
English
Published 
2015-05-12 
12 
17 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Përgjigjet e kërkesave për intepretimin e EN 14781
English
Published 
2015-05-12 
10 
15 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet e fushave sportive - Përcaktimi i qëndrueshmërisë së fushave sportive sintetike me ndikim të përsëritur
English
Draft 
2023-05-16 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje për sheshe lojrash - Pjesa 7: Udhëzues mbi instalimin, inspektimin, mirëmbajtjen dhe funksionimin
English
Draft 
2023-05-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Pajisje të ndryshueshme për përdorim shtëpiak - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë
English
Draft 
2023-05-16 
22 
25 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Pajisje të ndryshueshme për përdorim shtëpiak - Pjesa 2: Metodat e provës
English
Draft 
2023-05-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për zonat sportive - Metodat e provës për përcaktimin e infiltrimit vertikal të ujit dhe normave të rrjedhës horizontale të uji
English
Draft 
2023-05-16 
61 
42 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit për fëmijë -Rrethore (kuadratë) për ecjen e fëmijëve - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Draft 
2023-05-16 
23 
25 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Mbajtëse të bebeve - Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove
English
Draft 
2023-05-16 
89 
48 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit për fëmijë - Biberona për bebe dhe për fëmijë të vegjël - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Draft 
2023-05-16 
84 
48 € 
PDF
Blej
Artikuj për kujdesin e fëmijëve - Pajisjet e pirjes - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Draft 
2023-05-16 
10 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë -Shtratet portative dhe mbështetëset - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Draft 
2023-05-16 
43 
34 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë -Shtratet portative dhe mbështetëset - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Draft 
2023-05-16 
40 
32 € 
PDF
Blej
Sporte dhe mjedise rekreative (argëtuese) - Litarët e fushave - Pjesa 1: Ndërtimi dhe kërkesa sigurie
English
Draft 
2023-05-16 
26 
26 € 
PDF
Blej
Produktet mbrojtëse për fëmijë - Pajisje mbyllëse rezistente për konsumator fëmijë për dritare dhe dyer ballkon - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
262 gjetur, faqja1 nga14 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1