Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2015-05-12 
21 
25 € 
PDF
Blej
Lehtësira për spektatorët - Kriteri i planit urbanistik për shërbimin e fushave të sportit - Pjesa 2:Karakteristikat dhe situatat kombëtare
English
Withdrawn 
2013-12-04 
182 
61 € 
PDF
Blej
Artikuj të përdorimit dhe të kujdesit për fëmijët -Udhëzimet për sigurinë
English
Withdrawn 
2013-12-04 
45 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave -Përgjigjet për kërkesat e enterpretimit të EN 71 -1, EN -2 dhe En 71 -8
English
Withdrawn 
2013-12-04 
98 
48 € 
PDF
Blej
Artikujt e perdorimit dhe kujdesit per femijet -Perkthimet kombëtare të paralajmërimeve dhe instruksioneve për përdorimin e standardeve të artikujve të përdorimit dhe kujdesit per fëmijë
English
Published 
2015-05-12 
24 
26 € 
PDF
Blej
Lehtësira për spektatorët - Kriteri i prezantimit për pamjen e një mjedisi për spektatorë me nevoja të veçanta
English
Published 
2015-05-12 
13 
18 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Përgjigjet e kërkesave për intepretimin e EN 14764
English
Published 
2015-05-12 
12 
17 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Përgjigjet e kërkesave për intepretimin e EN 14781
English
Published 
2015-05-12 
10 
15 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet e fushave sportive - Përcaktimi i qëndrueshmërisë së fushave sportive sintetike me ndikim të përsëritur
English
Draft 
2024-04-17 
66 
42 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit për fëmijë -Rrethore (kuadratë) për ecjen e fëmijëve - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Draft 
2024-04-17 
56 
38 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Shtratet portative dhe ndenjëset për përdorim shtëpiak - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Draft 
2024-04-17 
136 
55 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Biçikleta me asistencë elektrike - Biçikleta EPAC
English
Published 
2015-05-12 
12 € 
PDF
Blej
Mobilje zyre - Tavolinat e punës - Pjesa 2: Kërkesat e sigurisë mekanike
English
Published 
2015-05-12 
36 
32 € 
PDF
Blej
Kundrambështetëset teleskopike prej çeliku , të rregjistrueshme - Specifikime të produktit - Projektimi dhe vlerësimi me anë të llogaritjes dhe provat
English
Published 
2015-05-12 
56 
38 € 
PDF
Blej
Kanale shkarkimi uji - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2015-05-12 
42 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm - Shiritat - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2015-05-12 
13 € 
PDF
Blej
Mobilje - Krevatet që palosen - Kërkesat e sigurisë dhe prova - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2015-05-12 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mobilje - Krevatet që palosen - Kërkesat e sigurisë dhe prova - Pjesa 2: Metodat e provës
English
Withdrawn 
2010-09-02 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje dhe sipërfaqe për sheshe lodrash -Pjesa 11 : Kërkesat specifike shtesë për sigurinë dhe metodat e provës për rrjeta hapsinore
English
Published 
2018-12-31 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje dhe sipërfaqe për sheshe lodrash -Pjesa 11 : Kërkesat specifike shtesë për sigurinë dhe metodat e provës për rrjeta hapsinore
English
Withdrawn 
2018-12-31 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje për shesh lojrash Pjesa 2 : Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për shilarëset
268 gjetur, faqja1 nga14 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1