Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-18
Time: 15:27


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2015-05-12 
21 
25 € 
PDF
Blej
Lehtësira për spektatorët - Kriteri i planit urbanistik për shërbimin e fushave të sportit - Pjesa 2:Karakteristikat dhe situatat kombëtare
English
Withdrawn 
2013-12-04 
182 
61 € 
PDF
Blej
Artikuj të përdorimit dhe të kujdesit për fëmijët -Udhëzimet për sigurinë
English
Withdrawn 
2013-12-04 
45 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave -Përgjigjet për kërkesat e enterpretimit të EN 71 -1, EN -2 dhe En 71 -8
English
Withdrawn 
2013-12-04 
98 
48 € 
PDF
Blej
Artikujt e perdorimit dhe kujdesit per femijet -Perkthimet kombëtare të paralajmërimeve dhe instruksioneve për përdorimin e standardeve të artikujve të përdorimit dhe kujdesit per fëmijë
English
Published 
2015-05-12 
24 
26 € 
PDF
Blej
Lehtësira për spektatorët - Kriteri i prezantimit për pamjen e një mjedisi për spektatorë me nevoja të veçanta
English
Published 
2015-05-12 
13 
18 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Përgjigjet e kërkesave për intepretimin e EN 14764
English
Published 
2015-05-12 
12 
17 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Përgjigjet e kërkesave për intepretimin e EN 14781
English
Published 
2015-05-12 
10 
15 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet e fushave sportive - Përcaktimi i qëndrueshmërisë së fushave sportive sintetike me ndikim të përsëritur
English
Draft 
2024-04-17 
66 
42 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit për fëmijë -Rrethore (kuadratë) për ecjen e fëmijëve - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Draft 
2024-04-17 
56 
38 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Shtratet portative dhe ndenjëset për përdorim shtëpiak - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Draft 
2024-04-17 
136 
55 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Biçikleta me asistencë elektrike - Biçikleta EPAC
English
Published 
2015-05-12 
12 € 
PDF
Blej
Mobilje zyre - Tavolinat e punës - Pjesa 2: Kërkesat e sigurisë mekanike
English
Published 
2015-05-12 
36 
32 € 
PDF
Blej
Kundrambështetëset teleskopike prej çeliku , të rregjistrueshme - Specifikime të produktit - Projektimi dhe vlerësimi me anë të llogaritjes dhe provat
English
Published 
2015-05-12 
56 
38 € 
PDF
Blej
Kanale shkarkimi uji - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2015-05-12 
42 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm - Shiritat - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2015-05-12 
13 € 
PDF
Blej
Mobilje - Krevatet që palosen - Kërkesat e sigurisë dhe prova - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2015-05-12 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mobilje - Krevatet që palosen - Kërkesat e sigurisë dhe prova - Pjesa 2: Metodat e provës
English
Withdrawn 
2010-09-02 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje dhe sipërfaqe për sheshe lodrash -Pjesa 11 : Kërkesat specifike shtesë për sigurinë dhe metodat e provës për rrjeta hapsinore
English
Published 
2018-12-31 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje dhe sipërfaqe për sheshe lodrash -Pjesa 11 : Kërkesat specifike shtesë për sigurinë dhe metodat e provës për rrjeta hapsinore
English
Withdrawn 
2018-12-31 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje për shesh lojrash Pjesa 2 : Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për shilarëset
English
Withdrawn 
2009-12-14 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje për shesh lojrash -Pjesa 3 : Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës përlodrat rreshqitëse
English
Published 
2023-07-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje për sheshe lojrash - Pjesa 7: Udhëzues mbi instalimin, inspektimin, mirëmbajtjen dhe funksionimin
English
Withdrawn 
2015-05-12 
19 
23 € 
PDF
Blej
Veshja e sipërfaqes së sheshit të lojrave - Përcaktimi kritik i rënies së lartësisë
English
Withdrawn 
2009-12-14 
42 
34 € 
PDF
Blej
Dritë dhe ndriçim -Ndriçimi në sporte
English
Withdrawn 
2009-12-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet gjimnastikore -Kuajt me doreza dhe kaluqët -Kërkesat e sigurisë dhe të përdorimit, metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Pajisje gjimnastikore -Hekurat -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2023-07-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Pajisje të ndryshueshme për përdorim shtëpiak - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2023-07-17 
22 
25 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Pajisje të ndryshueshme për përdorim shtëpiak - Pjesa 2: Metodat e provës
English
Published 
2013-12-04 
49 
36 € 
PDF
Blej
Rrethore fëmijësh për përdorim shtëpiak -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për zonat sportive -Përcaktimi i forcës së bashkimit të sipërfaqeve sintetike
English
Published 
2018-12-31 
14 
18 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për zonat sportive -Përcaktimi i forcës së bashkimit të sipërfaqeve sintetike
English
Withdrawn 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Sipërfaqe për mjedise sportive -Procedura për përgatitjen e pjesëve për testim të plisave sintetikë dhe tekstili
English
Published 
2018-12-31 
10 
15 € 
PDF
Blej
Sipërfaqe për mjedise sportive -Procedura për përgatitjen e pjesëve për testim të plisave sintetikë dhe tekstili
English
Withdrawn 
2009-12-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Spërfaqet për zonat sportive -Përcakimi i vetive të tendosjes në tërheqje të sipërfaqeve sportive sintetike
English
Published 
2009-12-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet par zonat sportive -Metodat e provës -Parcaktimi i mbulesës prej plisash bari (livadhi) natyral të tokës
English
Published 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Siparfaqet për zonat sportive -Përcaktimi i thellësisë së drizës së livadhit natyral
English
Published 
2012-12-21 
13 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për zonat sportive -Përcaktimi i lartësisë së plisit të livadhit natyral
English
Withdrawn 
2009-12-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Siparfaqet për zonat sportive -Përcaktimi i mënyrës rrokullisëse të topit
English
Published 
2018-12-31 
15 € 
PDF
Blej
Siparfaqet për zonat sportive -Përcaktimi i mënyrës rrokullisëse të topit
English
Withdrawn 
2012-12-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet e fushave sportive -Përcaktimi i qëndrimit vertikal të topit
English
Withdrawn 
2009-12-14 
15 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal -Pykat -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal -Bashkuesit -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2018-12-31 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal -Bashkuesit -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
15 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm , ankorimet me friksion -Kërkesat për sigurin dhe metodat e punës
English
Published 
2018-12-31 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm , ankorimet me friksion -Kërkesat për sigurin dhe metodat e punës
English
Withdrawn 
2018-12-31 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje për ngjitje në mal -Pajimet -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal -Makaratë -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje gjimnastikore -Hekurat në mur, shkallët grilë dhe kornizat për ngjitje -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
15 € 
PDF
Blej
Pajisjet gjimnastikore -Trarët e ekuilibrit -Kërkesat e sigurisë dhe të përdorimit, metodat e provës
English
Published 
2015-05-12 
13 € 
PDF
Blej
Elasticiteti i shtresave të dyshemesë - Specifikimet për nënshtresa
English
Withdrawn 
2009-12-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet fluturimi me rrëshqitje -Parashutat e ndihmës kritike -Kërkesa t e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2018-12-31 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet fluturimi me rrëshqitje -Parashutat e ndihmës kritike -Kërkesa t e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Tapetët sportive -Pjesa 1 : Tapetët gjimnastikorë, kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Tapetët sportiv -Pjesa 2 : Tapetët për kërcim me shkop dhe kërcim së larti, kërkesat e sigurisë
English
Published 
2018-12-31 
15 € 
PDF
Blej
Tapetët sportiv -Pjesa 2 : Tapetët për kërcim me shkop dhe kërcim së larti, kërkesat e sigurisë
English
Published 
2009-12-14 
15 € 
PDF
Blej
Tapetët sportiv -Pjesa 3 : Tapetët për Judo, kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2009-12-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Ttapetët sportiv -Pjesa 4 : përcaktimi i thithjes së goditjës
English
Published 
2018-12-31 
15 
20 € 
PDF
Blej
Ttapetët sportiv -Pjesa 4 : përcaktimi i thithjes së goditjës
English
Published 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Tapetët sportiv -Pjesa 5 : Pëcaktimi I fërkimit në pjesën e poshtme(bazë)
English
Published 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Tapetët sportive -Pjesa 6 : Përcaktimi i fërkimit në pjesën e sipërme ( lart)
English
Published 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Tapetët sportive -Pjesa 7 : Përcaktimi i qëndrimit statik (të palëvizshme)
English
Withdrawn 
2009-12-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Strukturat artificiale të ngjitjes -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për ACS me pikat e mbrojtëse
English
Withdrawn 
2009-12-14 
24 
26 € 
PDF
Blej
Strukturat artificiale të ngjitjes -Kërkesat e sigurisë dhe metodate provës për muret popël
English
Withdrawn 
2009-12-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Strukturat artificiale të ngjitjes -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për mbajtëset e ngjitjës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
55 
38 € 
PDF
Blej
Artikuj të përdorimit dhe të kujdesit për fëmijët -Mbajtëse biberoni -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e proves
English
Withdrawn 
2009-12-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për zonat sportive -Përcaktimi I shkallës së depërtimit të ujit
English
Published 
2023-07-17 
21 
25 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për zonat sportive - Metodat e provës për përcaktimin e infiltrimit vertikal të ujit dhe normave të rrjedhës horizontale të uji
English
Published 
2009-12-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Akcesoret për zhytje -Pajisjet e kombinuara për pluksim (notim) dhe për shpetim -Kërkesat për funksionimin dhe për sigurinë -Metodat e provës
English
Published 
2015-05-12 
16 
20 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e produkteve konstruktive prej betoni dhe silikat kalçiumi - Siguria - Pjesa 5-2: Makinat për prodhimin e tubave në aksin horizontal
English
Published 
2015-05-12 
18 
22 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e produkteve konstruktive prej betoni dhe silikat kalçiumi - Siguria - Pjesa 5-3: Makinat për tensionimin paraprak të tubave
English
Published 
2015-05-12 
16 
20 € 
PDF
Blej
Makinat për prodhimin e produkteve konstruktive prej betoni dhe silikat kalçiumi - Siguria - Pjesa 5-4: Makinat veshëse të tubave të betonit
English
Withdrawn 
2015-05-12 
12 
17 € 
PDF
Blej
Këmbimi i trupave dhe mjetet tregtare -Mushamatë - Pjesa 2: Kërkesat minimale për perdet e rënda
English
Published 
2009-12-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje gjimnastikore -Unazat -Kërkesat e sigurisë dhe përdorimit
English
Published 
2009-12-14 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisja e fushës së lojës -Pajisja e basketbollit -Funksioni dhe kërkesat e sigurisë, metodat e provave
English
Published 
2015-05-12 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet e fushës së lojës - Pajisjet e volejbollit - Kërkesat funksionale dhe të sigurisë , metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
14 
18 € 
PDF
Blej
Artikuj për kujdesin e fëmijëve -Karrike tavolinë -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provave
English
Withdrawn 
2023-07-17 
61 
42 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit për fëmijë -Rrethore (kuadratë) për ecjen e fëmijëve - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2015-05-12 
23 
25 € 
PDF
Blej
Skelat për fasadat të përgatitura me elementë të parafabrikuar - Pjesa 1: Specifikimet e produktit
English
Withdrawn 
2013-12-04 
17 
22 € 
PDF
Blej
Artikuj që përdoren për mirërritjen e fëmijëve -Metodat për përcaktimin e çlirimit të substancave N -Nitrosamina dhe N -Nitrozo nga thithëset dhe biberonat prej elastomeri ose prej gome
English
Withdrawn 
2018-12-31 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje alpinizimi për ngjitje në mal - Mjetet e akullit - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2015-05-12 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal - Vegla për akull - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Mjetet ndimëse pluskuese për instruksione për notim -Pjesa 1 : Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për mjetet ndihmëse pluskuese që mbahen veshur në trup
English
Withdrawn 
2009-12-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Mjetët ndihmëse pluskuese për notim -Pjesa 2 : Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për mjetët ndihmëse pluskuese duhen të mbahen
English
Withdrawn 
2009-12-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Mjetet ndimëse pluskuese për instruksion për instruksione për notim -Pjesa 3 : Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për ndenjëset notuese që mbahen veshur në trup
English
Withdrawn 
2009-12-14 
52 
38 € 
PDF
Blej
Veshja mbrojtëse -Jelekët mbrojtës e mbrojtëset e trupit e shpatullave për kaloresit -Kërkesat e metodat e provës
English
Withdrawn 
2015-05-12 
34 
31 € 
PDF
Blej
Lehtësira për spektatorin - Karakteristika të përgjithshme për fushën e pamjes së spektatorit
English
Withdrawn 
2015-05-12 
26 
26 € 
PDF
Blej
Lehtësira për spektatorët - Pjesa 4: Stolat - Karakteristikat e produkteve
English
Withdrawn 
2015-05-12 
20 
23 € 
PDF
Blej
Lehtësira për përdoruesit - Çadra (të çmontueshme) të përkohshme
English
Withdrawn 
2015-05-12 
24 
26 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe që përdoren nga fëmijët - Transportuesit e fëmijëve - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e proves - Pjesa 1: Transportues në formë kuadrati
English
Published 
2023-07-17 
23 
25 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Mbajtëse të bebeve - Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove
English
Withdrawn 
2013-12-04 
24 
26 € 
PDF
Blej
Artikuj të përdorimit dhe të kujdesit për fëmijët -Pajisje mbrojtëse për lidhjen e fëmijëve, artikuj të mbrojtjes nga shiu dhe artikuj të tipeve të thjeshtë për fëmijë -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisja gjimnastikore -Trampolinat -Funksioni dhe kërkesat e sigurisë, metodat e provave
English
Published 
2009-12-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse për artet marciale -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme dhe metodat e provave
English
Published 
2009-12-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajije mbrojtëse për artet marciale -Pjesa 2 : Kërkesat dhe metoda prove shtesë për mbrojtëset e kurrizit të këmbës, mbrojtëset e tibias së këmbës dhe mbrojtëset e parakrahut
English
Withdrawn 
2009-12-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse për artet marciale -Pjesa 3 : Kërkesa dhe metoda provë shtesë për mbrojtëset e trupit
English
Published 
2009-12-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse për artet marciale -Pjesa 4 : Kërkesa dhe metoda provë shtesë për mbrojtëset e kokës
English
Published 
2009-12-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse për artet (luftarake) -Pjesa 5 : Kërkesat dhe metodat provë shtesë për mbrojtëset e organeve gjenitale dhe për mbrojtëset e barkut
English
Published 
2009-12-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet zhytëse -Matasit e thellësis dhe pajisjet e kombinuara për matjet e thellësisë dhe të kohës -Kërkesat funksionale dhe të sigurisë, metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisjet e pishinave -Pjesa 10 : Kërkesat specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për platformat e zhytjes, hedhjet nga trampolinat dhe pajisjet shoqëruese
English
Withdrawn 
2018-12-31 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisjet e pishinave -Pjesa 10 : Kërkesat specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për platformat e zhytjes, hedhjet nga trampolinat dhe pajisjet shoqëruese
English
Withdrawn 
2009-12-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet e pishinës -Pjesa 11 : Kërkesat specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për dyshemetë dhe muret (pareteve) ndarëse
English
Withdrawn 
2018-12-31 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet e pishinës -Pjesa 11 : Kërkesat specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për dyshemetë dhe muret (pareteve) ndarëse
English
Withdrawn 
2009-12-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje e pishines Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për shkallët, këmbëzat e shkallëve dhe lukadredhësat me krahë
English
Withdrawn 
2018-12-31 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje e pishines Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për shkallët, këmbëzat e shkallëve dhe lukadredhësat me krahë
English
Published 
2015-05-12 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje për pishina - Pjesa 3: Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për pajisjet argëtuese të ujit bazuar në ujë/ajër dhe për hyrjet dhe daljet e ujit
English
Withdrawn 
2009-12-14 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje e pishinës -Pjesa 4 : Kërkesa të veqanta shtesë të sigurisë dhe metodat provë për platformat e nisjes
English
Published 
2018-12-31 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje e pishinës -Pjesa 4 : Kërkesa të veqanta shtesë të sigurisë dhe metodat provë për platformat e nisjes
English
Withdrawn 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Pajsije e pishinës -Pjesa 5 : Kërkesatë veçanta shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për vijat (zonat) e korsisë
English
Published 
2018-12-31 
15 € 
PDF
Blej
Pajsije e pishinës -Pjesa 5 : Kërkesatë veçanta shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për vijat (zonat) e korsisë
English
Published 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Pajisjet e pishinës -Pjesa 6 : Kërkesat e veçanta shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për tabelat rrotulluese
English
Published 
2009-12-14 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje e pishinës -Pjesa 7 : Kërkesa të veçanta shtesë të sigurisëdhe metodat e provës për portat në water polo
English
Withdrawn 
2009-12-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kërkesa për çanta të fjetjes
English
Published 
2013-12-04 
15 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i përmasave karakteristike të dyshekëve -thes -Pjesa 2 : Trashësia dhe riaftësimi elastic
English
Withdrawn 
2013-12-04 
15 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i përmasave karakteristike të dyshekëve -thes -Pjesa 3 : Volumi pa ngarkesë dhe lehtësia e paketimit
English
Published 
2018-12-31 
13 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i përmasave karakteristike të dyshekëve -thes -Pjesa 3 : Volumi pa ngarkesë dhe lehtësia e paketimit
English
Withdrawn 
2009-12-14 
60 
38 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Mbrojtëset e dorës, krahut, barkut, këmbës, shputës dhe organeve gjenitale të portierëve të hokejit dhe mbrojtëset e këcirit për lojtarët -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
15 
20 € 
PDF
Blej
Elasticiteti i shtresave të dyshemesë -Shtresat e dyshemsë me polivinil kloruri për përdorim ne zona speciale me lagështirë -Specifikimet
English
Published 
2009-12-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet sportive me rrota të vogla -Pllaka patinash me rrota -Kërkesa e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2012-12-21 
13 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për fushat sportive -Përcaktimi i qëndrueshmërisë së pastrimit të sipërfaqeve jo të mbushura me bar
English
Published 
2009-12-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet sportive me rrota të vogla -Patina me rrota në rresht -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Sipërfaqe e fushave të sportit -Përcaktimi I fortësisë së fijeve sintetike
English
Withdrawn 
2009-12-14 
15 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për zonat sportive -Përcaktimi i sjelljes këndore të topit -Tenis
English
Published 
2009-12-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet sportive me rrota të vogla -Patina me rrota -Kërkesa e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
85 
48 € 
PDF
Blej
Rrethore fëmijësh për përdorim shtëpiak -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2023-07-17 
89 
48 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit për fëmijë - Biberona për bebe dhe për fëmijë të vegjël - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 1 : Komplet veshjeje i njomë -Kërkesa dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 2 : Komplet veshjeje hermetike -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 3 : Komplet veshjeje me sisteme ngrohjeje ose ftohje aktive -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 4 : Komplet veshjeje me presion atmosferik (ADS) -Kërkesat e faktorëve njerëzorë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
42 
34 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe që përdoren nga fëmijët -Ndenjëse fëmijësh për biçikletë -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e proves Child use and care articles -Child seats for cycles -Safety requirements and test methods
English
Withdrawn 
2023-07-17 
84 
48 € 
PDF
Blej
Artikuj për kujdesin e fëmijëve - Pajisjet e pirjes - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2015-05-12 
34 
31 € 
PDF
Blej
Parandaluesi i rrjedhjes së kundërt me zona me presione të ndryshme - Familja C ,tipi A
English
Withdrawn 
2009-12-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Tavolinë tenisi -Pjesa 2 : Shtyllat e kompleksit të lidhjes -Kërkesat dhe metodat
English
Published 
2018-12-31 
12 
17 € 
PDF
Blej
Tavolinë tenisi -Pjesa 2 : Shtyllat e kompleksit të lidhjes -Kërkesat dhe metodat
English
Published 
2013-12-04 
12 
17 € 
PDF
Blej
Elasticiteti i shtresave të dyshemesë -Specifikimi për shtresat e dyshemesë me gomim të butë me ose pa shkumë mbështetëse dhe me një shtresë decorative
English
Withdrawn 
2013-12-04 
31 
29 € 
PDF
Blej
Artikuj për kujdesin e fëmijëve -Mbajtëse portative dhe mbështetëse -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provave
English
Withdrawn 
2023-07-17 
10 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë -Shtratet portative dhe mbështetëset - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2023-07-17 
43 
34 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë -Shtratet portative dhe mbështetëset - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
89 
48 € 
PDF
Blej
Biçikleta për qytet dhe udhëtim -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e proves
English
Withdrawn 
2013-12-04 
50 
36 € 
PDF
Blej
Biçikleta për të rinj -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e proves
English
Published 
2012-12-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për sheshet (hapësirat) sportive -Përcaktimi i deformimit vertikal
English
Published 
2012-12-21 
13 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për sheshet (hapësirat) sportive -Përcaktimi i rezistencës në gërvishtje (shpim)
English
Withdrawn 
2012-12-21 
13 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet sintetike për sheshet (hapësirat) e jashtme sportive-Ekspozimi në kushte atmosferike artificiale
English
Withdrawn 
2013-12-04 
20 
23 € 
PDF
Blej
Biçikletat -Aksesorët për biçikletat -Transportuesa bagazhi
English
Withdrawn 
2012-12-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet sintetike për sheshet (hapësirat) e jashtme sportive -Specifikimi
English
Withdrawn 
2013-12-04 
49 
36 € 
PDF
Blej
Pajisjet e lodrave pneumatike-Kërkesat e sigurisë dhe metodat e proves
English
Withdrawn 
2013-12-04 
29 
28 € 
PDF
Blej
Lehtësira për përdoruesit e pajisjeve sportive të rulit -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e proves
English
Published 
2009-12-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisja e fushës së lojës -Pajisja e badminationit -Funksioni dhe kërkesat e sigurisë, metodat e provave
English
Published 
2015-05-12 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal - Pajisjet e frenimit - Pjesa 1:Pajisje frenimi me mbyllje manuale , kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2012-12-21 
12 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për zonat sportive -Përcaktimi i rezistencës ndaj zgavrimit
English
Withdrawn 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Sipërfaqe për fushat sportive-Përcaktimi i qendrueshmërisë ndaj perplasjeve
English
Withdrawn 
2020-12-22 
137 
55 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Biçikleta me energji elektrike - Biçikletat EPAC
English
Withdrawn 
2013-12-04 
24 
26 € 
PDF
Blej
Pishinat -Pjesa 1 : Kërkesat e sigurisë për projektin
English
Withdrawn 
2013-12-04 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pishinat-Pjesa 2: Kërkesat e sigurisë për shërbimin
English
Published 
2017-10-18 
12 
17 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet e fushave sportive - Pjesa 1: Përcaktimi i qëndrueshmërisë rrotulluese
English
Published 
2012-12-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për fushat sportive -Pjesa 2 : Përcaktimi i forcës së rezistencës nga prova me dinamikë të lartë të sipërfaqeve me minerale që nuk janë të lidhura në laborator
English
Withdrawn 
2012-12-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për fushat sportive në natyrë -Ekspozimi i qilimit sintetik me veshje të stimuluar
English
Withdrawn 
2013-12-04 
55 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje sportive me akses të lirë -Kërkesa duke përfshirë sigurinë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2012-12-21 
33 
31 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për fushat sportive në natyrë -Qilim bari sintetik dhe sipërfaqe me shpim gjilpëre të projektuara kryesisht për përdorim të jashtëm -Pjesa 1 : Specifikime për qilimat e barit
English
Published 
2018-12-31 
36 
32 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për fushat sportive në natyrë -Qilim bari sintetik dhe sipërfaqe me shpim gjilpëre të projektuara kryesisht për përdorim të jashtëm -Pjesa 1 : Specifikime për qilimat e barit
English
Withdrawn 
2012-12-21 
19 
23 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për fushat sportive në natyrë -Qilim bari sintetik dhe sipërfaqe me shpim gjilpëre të projektuara kryesisht për përdorim të jashtëm -Pjesa 2 : Specifikime për qilimat e barit
English
Withdrawn 
2013-12-04 
30 
29 € 
PDF
Blej
Sportet zbavitëse -Kurset e litarëve -Pjesa1 : Ndërtimi dhe kërkesat e sigurisë
English
Published 
2023-07-17 
40 
32 € 
PDF
Blej
Sporte dhe mjedise rekreative (argëtuese) - Kurset e litarëve - Pjesa 1: Ndërtimi dhe kërkesa sigurie
English
Withdrawn 
2015-05-12 
18 
22 € 
PDF
Blej
Sportet zbavitëse - Kurset e litarëve - Pjesa 2: Kërkesat operacionale
English
Published 
2013-12-04 
14 
18 € 
PDF
Blej
Patina akulli -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2015-05-12 
39 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet argëtimi lundruese për përdorim mbi ujë dhe nën ujë- Pjesa 1:Klasifikimi, materialet, kërkesa të përgjithshme dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2015-05-15 
30 
29 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë – Pjesa 2:Informacioni për konsumatorin
English
Withdrawn 
2015-05-12 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë -Pjesa 3: Kërkesat specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për pajisjet e klasit A
English
Withdrawn 
2015-05-12 
38 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë -Pjesa 4: Kërkesat specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për pajisjet e klasit B
English
Withdrawn 
2015-05-12 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë- Pjesa 5: Kërkesat specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për pajisjet e kalsit C
English
Withdrawn 
2015-05-12 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje argëtimi lundruese për përdorim mbi ujë dhe nën ujë- Pjesa 6: Kërkesat specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për pajisjet e klasit D
English
Withdrawn 
2015-05-12 
34 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë- Pjesa 7: Kërkesat specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për pajisjet e klasit E
English
Withdrawn 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për zonat sportive-Përcaktimi i sjelljes nën një ngarkesë që rrotullohet
English
Published 
2015-05-12 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet e fryrjes dhe aksesorët për produktet e konsumit të fryeshme - Pjesa 1:Pajtueshmëria e valvolave dhe adaptuesit e valvolave
English
Published 
2015-05-12 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet e fryrjes dhe aksesorët për produktet e konsumit të fryeshme - Pjesa 2: Kërkesat e sigurisë , qëndrueshmëria , performanca ,pajtueshmëria dhe metodat e provës e fryrësve
English
Published 
2015-05-12 
12 
17 € 
PDF
Blej
Lopatat e dorës dhe rremat për anijet rekreative - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2023-07-17 
26 
26 € 
PDF
Blej
Produktet mbrojtëse për fëmijë - Pajisje mbyllëse rezistente për konsumator fëmijë për dritare dhe dyer ballkon - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2015-05-12 
48 
36 € 
PDF
Blej
Automjetet e akomodimit në kohë të lirë - Karavanët - Pjesa 1: Kërkesat për vendbanimin lidhur me shëndetin dhe sigurinë
English
Withdrawn 
2009-12-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet e fluturimit me rrëshqitje -Pajimet -Pajimet e lidhjeve -Kërkesat e sigurisë dhe provat e qëndrueshmerisë
English
Published 
2023-07-17 
49 
36 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit për fëmijë - Pajisje ndihmëse për larjen në vaskë - Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove
English
Published 
2023-07-17 
48 
36 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit për fëmijë - Vaska (govata) për fëmijë, ndenjëse, dhe pajisje ndihmëse për larje në vaskë - Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove
English
Withdrawn 
2009-12-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet zhytëse -Kompensatorët e aftësisë -Kërkesat funksional dhe të sigurisë, metodat e provës
English
Published 
2018-12-31 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet zhytëse -Kompensatorët e aftësisë -Kërkesat funksional dhe të sigurisë, metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
77 
45 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit për fëmijët-Karrocat e fëmijëve-Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2013-12-04 
36 
32 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit për fëmijët -Siguria e barrierave -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2015-05-12 
13 € 
PDF
Blej
Pajisjet zhytëse - Tuba frymëmarrjeje - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2018-12-31 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisjet zhytëse - Tuba frymëmarrjeje - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2015-05-12 
24 
26 € 
PDF
Blej
Këmbimi i trupave - Trupat jo të stivueshëm të klasit C - Përmasa dhe kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2013-12-04 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje alpine për ngjitje-Litarë të hollë-Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm -Shiritat -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2018-12-31 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm -Shiritat -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2015-05-12 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm - Shiritat - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2018-12-31 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm - Shiritat - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2015-05-12 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm - Fiksues litari - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal -Ankoruesit e akullit -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2018-12-31 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal -Ankoruesit e akullit -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2015-05-12 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal - Bulonat me vath - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
25 
26 € 
PDF
Blej
Specifikime për sigurinë e pajisjeve të tjera elektrike të ngjashme me to -Pjesa 2 -82 : Kërkesat e veçanta për makinat e dëfrimit dhe makinat e përdorimit personal
English
Withdrawn 
2013-12-04 
130 
55 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave -Pjesa 1 : Vetitë mekanike dhe fizike
English
Published 
2019-09-06 
186 
61 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave - Pjesa 1: Vetitë fizike dhe mekanike
English
Withdrawn 
2018-12-31 
151 
61 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave - Pjesa 1: Vetitë fizike dhe mekanike
English
Published 
2009-12-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Ssguria e lodrave -Pjesa e 10 : Përbërsit kimik organikë -Përgatitja e mostrave dhe ekstraksioni
English
Published 
2009-12-14 
71 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave -Pjesa 11 : Përbërsit kimikë organikë Metodat e analizave
English
Published 
2019-07-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave - Pjesa 12: Substancat N- Nitrosamina dhe N -Nitrozo
English
Withdrawn 
2019-07-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave - Pjesa 13: Lodrat formuese me aromë, setet e vogla të lojrave dhe lodrat e të shijuarit
English
Published 
2019-07-30 
47 
36 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave - Pjesa 14: Trampolina për përdorim shtëpiak
English
Withdrawn 
2018-12-31 
24 
26 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave - Pjesa 2: Ndezshmëria
English
Withdrawn 
2013-12-04 
24 
26 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave -Pjesa 2 : Ndezshmëria
English
Withdrawn 
2009-12-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Siguria elodrave -Pjesa 3 : Migrimi i disa elementëve
English
Withdrawn 
2018-12-31 
58 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave-Pjesa 3: Migrimi i disa elementëve
English
Withdrawn 
2020-12-22 
61 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave - Pjesa 3: Migrimi i disa elementëve
English
Withdrawn 
2013-12-04 
35 
31 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave -Pjesa 4 : Seritë eksperimentale për kiminë dhe aktivitete që kane lidhje me të
English
Withdrawn 
2009-12-14 
106 
51 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave -Lodrat kimike(seritë) me përjashtim të serië eksperimentale për kiminë
English
Published 
2018-12-31 
82 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave -Lodrat kimike(seritë) me përjashtim të serië eksperimentale për kiminë
English
Withdrawn 
2019-07-30 
76 
45 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave - Pjesa 7: Bojra të cilat përdoren me gishta - Kërkesat dhe metoda prove
English
Withdrawn 
2013-12-04 
61 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave -Pjesa 8 : Aktivitetet e lodrave për përdorim shtëpiak
English
Published 
2019-07-30 
69 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave -Pjesa 8 : Aktivitetet e lodrave për përdorim shtëpiak
English
Withdrawn 
2009-12-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e lodrave -Pjesa 9 : Përzierjet kimike organike -Kërkesat
English
Withdrawn 
2013-12-04 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet e fushës së lojës -Portat e futbollit -Kërkesat funksionale dhe të sigurisë ,metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje të ngjitjes në mal -Litarët dinamik të ngjitjes në mal -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2018-12-31 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje të ngjitjes në mal -Litarët dinamik të ngjitjes në mal -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal-Paftat me thumba-Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet gjimnastikore-Kërkesat e përgjithshme të sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2023-07-17 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje gjimnastikore - Kërkesat e përgjithshme të sigurisë dhe metodat e testimit
English
Withdrawn 
2009-12-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje gjimnastikore-Shufrat paralele dhe kombinimi asimetrik/paralel i shufrave-Funksioni dhe kërkesat e sigurisë, metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje gjimnastikore -Shufrat asimetrike -Funksioni dhe kërkesate sigurisë, metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet gjimnastikore -Pedanat (kutitë e kërcimit) -Kërkesat dhe metodat e provës duke përfshhe sigurinë
English
Withdrawn 
2009-12-14 
48 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje të planeruesi (mjetitë të lehtë që fluturon me rrëshqitje) -Planeruesit -Pjesa 2 : Kërkesat dhe metodat e provës për klasifikimin e karakteristikave të sigurië së fluturimit
English
Withdrawn 
2018-12-31 
51 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje të planeruesi (mjetitë të lehtë që fluturon me rrëshqitje) -Planeruesit -Pjesa 2 : Kërkesat dhe metodat e provës për klasifikimin e karakteristikave të sigurië së fluturimit
English
Withdrawn 
2009-12-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje trajnimi e fiksuar ne një vend -Pjesa 1 : Kërkesat e përgjithshëme të sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje trajnimi e fiksuar ne një vend -Pjesa 10 : Biçikleta ushtrimore me një rrotë të fiksuar ose pa rrot të lirë, kërkesat shtesë specifike të sigurisë dhe metodat e provës provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet stacionare të transmetimit të lëvizjes -Pjesa 2 : Pajisjet e trensmetimit të forcës, kërkesat specifike të sigurisë dhe metodat shtesë të provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje trajnimi e fiksuar në një vend -Pjesa 4 : Bankat e trajnimit të forcës, kërkesat specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje trainimi -Pjesa 5 : Pajisjet trajnuese të pedalet me kthesa -Kërkesat specifike shtesë për sigurinë dhe metodat e provave
English
Published 
2018-12-31 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje trajnimi te palëvizshme - Pjesa 6: Pajisje per simulimin e vrapimit ne ambiente të mbyllura (tapet rrotullues), kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
24 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje trainimi -Pjesa 6 : Shkallët levizëse Kërkesat specifike shtesë për sigurinë dhe metodat e provave
English
Withdrawn 
2009-12-14 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje stërvitëse e fiksuar -Pjesa 7 : Pajisje me rrema (për kanotazh, vozitje), kërkesat e veçanta shtesë të sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje stërvitëset e fiksuar -Pjesa 8 : Shkallët ngritëse -Kërkesat e veçanta shtesë të sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje stërvitëse e fikësuar -Pjesa 9 : Trajnues eliptik, kërkesat e veçanta shtesë të sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2018-12-31 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje alpinizmi - Sistemet e absorbimit të energjisë për përdorim në alpinizëm ( rrugë ngjitjeje e sigurtë) - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e testimit
English
Withdrawn 
2009-12-14 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal-Ankoruesit e shkëmbinjeve-Kërkesa sigurie dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
28 
28 € 
PDF
Blej
Tenda kampingu (ISO 5912:2003)
English
Withdrawn 
2013-12-04 
18 
22 € 
PDF
Blej
Tendat e djellit për furgonat për akomodimin në kohën e lirë -Kërkesat dhe metodat e provës (ISO 8936 : 2007)
English
Withdrawn 
2020-12-22 
35 
31 € 
PDF
Blej
Çiklizmi - Mbajtës bagazhi për biçikleta - Kërkesa dhe metodat e testimit (ISO 11243:2016)
English
Published 
2020-12-22 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje trajnimi të palëvizshme - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme të sigurisë dhe metodat e provës (ISO 20957-1:2013)
English
Published 
2020-12-22 
25 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje trajnimi e fiksuar ne një vend -Pjesa 10 : Biçikleta ushtrimore me një rrotë të fiksuar ose pa rrot të lirë, kërkesat shtesë specifike të sigurisë dhe metodat e provës provës
English
Published 
2020-12-22 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje trajnimi te palëvizshme - Pjesa 4: Stola të stërvitjes të forcës, kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit (ISO 20957-4:2016)
English
Published 
2020-12-22 
35 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje trajnimi të palëvizshme - Pjesa 5: Biçikleta ushtrimore të palëvizshme dhe pajisje trajnimi të palëvizshme, kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit (ISO 20957-5:2016)
English
Published 
2020-12-22 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje trajnimi te palëvizshme - Pjesa 8: Shkallët, shkallë ngjitëse dhe këmbalecët - Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit (ISO 20957-8:2017)
English
Published 
2020-12-22 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje trajnimi te palëvizshme - Pjesa 9: Makineri ushtrimore eliptike, kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit (ISO 20957-9:2016)
English
Published 
2020-12-22 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje trajnimi te palëvizshme - Pjesa 9: Makineri ushtrimore eliptike, kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit (ISO 20957-9:2016)
English
Published 
2020-12-22 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë - Pjesa 1: Klasifikimi, materialet, kërkesa të përgjithshme dhe metodat e testimit (ISO 25649-1:2017)
English
Published 
2020-12-22 
37 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë - Pjesa 2: Informacione për konsumatorin (ISO 25649-2:2017)
English
Published 
2020-12-22 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë - Pjesa 3: Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit për pajisjet e klasit A (ISO 25649-3:2017)
English
Published 
2020-12-22 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë - Pjesa 4: Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit për pajisjet e klasit B (ISO 25649-4:2017)
English
Published 
2020-12-22 
35 
31 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë - Pjesa 5: Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit për pajisjet e klasit C (ISO 25649-5:2017)
English
Published 
2020-12-22 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë - Pjesa 6: Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit për pajisjet e klasit D (ISO 25649-6:2017)
English
Published 
2020-12-22 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë- Pjesa 7: Kërkesat specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për pajisjet e klasit E
English
Withdrawn 
2020-12-22 
21 
25 € 
PDF
Blej
Biçikleta për qytet dhe udhëtim -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e proves
English
Withdrawn 
2020-12-22 
47 
36 € 
PDF
Blej
Çiklizmi - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 2: Kërkesat për biçikleta që përdoren për qytet dhe mal për të rinjtë, biçikleta që shërbejnë për gara (ISO 4210-2:2015)
English
Withdrawn 
2020-12-22 
23 
25 € 
PDF
Blej
Ciklet - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 3: Metodat e zakonshme të provës (ISO 4210-3:2014)
English
Withdrawn 
2020-12-22 
43 
34 € 
PDF
Blej
Ciklet - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 4: Metodat e provës të frenimit (ISO 4210-4:2014)
English
Withdrawn 
2020-12-22 
27 
28 € 
PDF
Blej
Ciklet - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 5: Metodat e provës të drejtimit me timon (ISO 4210-5:2014, Versioni i korrigjuar 2015-02-01)
English
Withdrawn 
2020-12-22 
35 
31 € 
PDF
Blej
Çiklizmi - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 6: Metoda prove të trupit dhe pirunit të bicikletës (ISO 4210-6:2015)
English
Withdrawn 
2020-12-22 
21 
25 € 
PDF
Blej
Ciklet - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 7: Metodat e provës të gomave dhe disqeve (ISO 4210-7:2014)
English
Withdrawn 
2020-12-22 
23 
25 € 
PDF
Blej
Ciklet - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 8: Metodat e provës të pedalimit dhe drejtimit (ISO 4210-8:2014)
English
Withdrawn 
2020-12-22 
21 
25 € 
PDF
Blej
Ciklet - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 9: Metodat e provës të shalës dhe ndenjëses (ISO 4210-9:2014)
English
Withdrawn 
2020-12-22 
57 
38 € 
PDF
Blej
Ciklet - Kërkesat e sigurisë për biçikletat për fëmijë të vegjël (ISO 8098:2014)
268 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim