Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-11

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-11 » Programi i Punës i KT-11
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-11
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-17
EN 1273:2020/A1:2023
Artikuj të kujdesit për fëmijë -Rrethore (kuadratë) për ecjen e fëmijëve - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
Child care articles - Baby walking frames - Safety requirements and test methods
KT-11
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-17
EN 1466:2023
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Shtratet portative dhe ndenjëset për përdorim shtëpiak - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
Child care articles - Carry cots and stands for domestic use - Safety requirements and test methods
KT-11
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-17
EN 15194:2017/A1:2023
Biçikleta - Biçikleta me asistencë elektrike - Biçikleta EPAC
Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Bicycles
KT-11
2024-04-15
2024-04-15
EN 15567-2:2015
Sportet zbavitëse - Kurset e litarëve - Pjesa 2: Kërkesat operacionale
Sports- and recreational facilities - Ropes courses - Part 2: Operation requirements
KT-11
2024-04-15
2024-04-15
EN 16869:2017/AC:2018
Design/construction of Via Ferratas
KT-11
2024-04-15
2024-04-15
EN 16869:2017
Design/construction of Via Ferratas

6 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1