Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

KT-16 KT. për Pajisje Mbrojtëse Personale

Kod: KT-16
Status: Active
Kryetar: Naser Lajqi
Sekretar: Zijadin Ismajli

Titulli Shqip

KT. për Pajisje Mbrojtëse Personale

Titulli Anglisht

TC for Personal Protective Equipment

Fushë

Pajisjet që shërbejnë për pune dhe siguri përgjatë përdorimit të mjeteve të ndryshme në punë, etj.

Fushë në anglisht

Equipments that are used in daily job and safety tools, etc.

Marrëdhëniet me të gjitha komitetet ndërkombëtare / evropiane

CEN/TC 85

Eye protective equipment

CEN/TC 158

Head protection

CEN/TC 159

Hearing protectors

CEN/TC 160

Protection against falls from height including working belts

CEN/TC 161

Foot and leg protectors

CEN/TC 162

Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets

ISO/TC 94

Personal safety - Protective clothing and equipment

ISO/TC 94

Personal safety -- Personal protective equipment

ISO/TC 161

Control and safety devices for non-industrial gas-fired appliances and systems - STAND- BY

ISO/TC 161

Controls and protective devices for gas and/or oil

ISO/TC 185

Safety devices for protection against excessive pressure

ISO/TC 185

Safety devices for protection against excessive pressure

CLC/SC 31-3

Intrinsically safe apparatus and systems "i"

CLC/SC 31-9

Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases to be used in industrial and commercial potentially explosive atmospheres

CLC/SC 31-2

Flameproof enclosures "d"

CEN/TC 355

Lighters

ISO/TC 96/SC 3

Selection of ropes

ISO/TC 92/SC 1

Fire initiation and growth

CLC/TC 45B

Radiation protection instrumentation

CLC/TC 45B

Radiation protection instrumentation

CLC/SR 70

Degrees of protection provided by enclosures

CLC/SR 70

Degrees of protection provided by enclosures

TC 72

Automatic electrical controls

TC 76

Optical radiation safety and laser equipment